Paastosaasto2

Förbättra åkrarnas kulturtillstånd snabbt och lönsamt

I projektet Päästösäästö utvecklas organiska jordförbättringsämnen och biostimulanter för att jordens biologiska funktion ska förbättras. Projektet startade i början av år 2016.

projektet testas nya typer av organiska jordförbättringsämnen som alla är inhemska.

– Vi vill bygga nya broar mellan tvärvetenskaplig forskning och praktisk odling. Målet är en metod med vars hjälp jordbrukarna ingår en pakt med de nyttiga mikroberna i jorden. Det resulterar i effektivt samarbete mellan markaktiviteten och växternas tillväxt, sammanfattar Eetu Virtanen som är produktutvecklingsexpert vid Soilfood Oy.

– Det har t.ex. konstaterats att naturliga humusföreningar förbättrar växternas tillväxt och näringsupptag. Näringsämnena binds i jorden, det gör att de inte utlakas, förklarar specialsakkunniga Merja Pulkkanen vid Vapo Clean Waters Oy, det företag som administrerar projektet.


Den åker som används inom projektet är ett vanligt skifte med ett produktionsförflutet. Därför är det viktigt att många prov tas och utgångsläget analyseras noggrant när fältförsöket anläggs.

Förutom Soilfood Oy och Vapo Clean Waters Oy är också Biokasvu Oy och Naturresursinstitutet med om att genomföra det tvååriga projektet. Företagen intresserar sig för dels testning av nya produkter som är avsedda att börja marknadsföras, dels ett bättre kulturtillstånd hos åkerjorden och större lönsamhet för växtproduktionen i Finland.

Möjligheten att på kort tid åstadkomma nya forskningsrön väckte Naturresursinstitutets intresse för projektet.

– Här behövs inte flera års fälttestning, eftersom projektet resulterar i pilotartade handlingsmallar som direkt kan tillämpas i praktiken”, säger utvecklingschefen Elina Virtanen vid Naturresursinstitutet.

Vattenskydd genom jordförbättring

I Päästösäästö undersöks övergödningen av sjöar och vattendrag med åkrarna som utgångspunkt. ”Att odlingsjordens kulturtillstånd och struktur försämras är centralt med tanke på jordbruksområdenas belastning av sjöar och vattendrag”, berättar Eetu Virtanen.

Päästösäästö har ambitionen att hitta sådana ämneskombinationer som kan ersätta den kommersiella handelsgödsel som nu är i bruk. Projektet når ut till jordbrukarna genom att samarbeta intensivt med olika rådgivningsprojekt, bland annat OSMO.

Projektet Päästösäästö genomförs av flera organisationer i gott samarbete. På bilden Ilkka Herlin, Eetu Virtanen, Juuso Joona, Juha Tilkanen, Saara Kankaanrinta (Soilfood Oy), Keijo Lehtonen (Biokasvu Oy), Merja Pulkkanen, Marika Ryyppö, Jaakko Soikkeli, Mia Suominen (Vapo Clean Waters Oy) och Seppo Jaakonmäki (NTM-centralen i Egentliga Finland) på en åker som används för forskningsändamål.

Testning i skåp och på fältet


Naturresursinstitutet har redan genomfört ett förstadium till fälttestningen. I det undersökte man i odlingsskåp hur jordförbättringsämnena och biostimulanterna inverkar på tillväxten och jorden. ”Tillväxtskåpförsöken var omfattande, sammanlagt 17 olika behandlingar undersöktes och odlingsburkarna var nästan 300 stycken”, berättar Elina Virtanen.

Växtperioden 2017 testas ämnena på Qvidja gård i Pargas. På åkertestrutorna kombineras jordförbättrings- och gödslingsmetoder med vilka man optimerar markstukturen, ökningen av mängden organiskt material och kolbindningen.

”Fältförsöket går att fortsätta i många år och man kan också följa upp effekterna på lång sikt”, förklarar Eetu Virtanen.

De medverkande företagen betalar en självfinansieringsandel, och projektet stöds av NTM-centralen i Egentliga Finland med särskild finansiering för vattenskydd och återvinning av näringsämnen. För finansieringen står programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Mer information :
Specialsakkunnig Merja Pulkkanen, Vapo Clean Waters Oy, fornamn.efternamn@vapo.fi, tfn 020 790 5646
Sakkunnig Eetu Virtanen, Soilfood Oy, fornamn.efternamn @soilfood.fi, tfn 040 765 3480
Utvecklingschef Elina Virtanen, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn @luke.fi, tfn 0295326646

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Anna Toppari Kommunikationssakkunnig, projektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk
Foto: Pieta Jarva /BSAG, Anne-Maria Möttönen / Naturresursinstitutet, Elina Virtanen / Naturresursinstitutet