Resultaten talar för sig

Resultaten talar för sig


En finländsk mjölkliter har de minsta koldioxidutsläppen någonsin: i Finland uppkommer ett kilogram koldioxid per liter mjölk när medeltalet för hela världen är 2,5 kilogram. I Afrika uppkommer rentav 7 kilogram koldioxid per liter mjölk. Forskningen visar att Finlands utsläppssiffror fortfarande minskar.
(Källa: Maaseudun Tulevaisuus

Också växtodlingen uppvisar likartade resultat. Jordbrukarna kan använda sig av ett stort urval subventionerade åtgärder som inverkar på vattendragens tillstånd och näringsbelastningen.