7

Resultaten talar för sig


En finländsk mjölkliter har de minsta koldioxidutsläppen någonsin: i Finland uppkommer ett kilogram koldioxid per liter mjölk när medeltalet för hela världen är 2,5 kilogram. I Afrika uppkommer rentav 7 kilogram koldioxid per liter mjölk. Forskningen visar att Finlands utsläppssiffror fortfarande minskar.
(Källa: Maaseudun Tulevaisuus)

Också växtodlingen uppvisar likartade resultat. Jordbrukarna kan använda sig av ett stort urval subventionerade åtgärder som inverkar på vattendragens tillstånd och näringsbelastningen.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.