5

I ljuset av siffrorna

Jordbrukarna betalas alltså också stöd för miljöåtgärder som de åtar sig att genomföra. Stödsystemet med sina villkor är en snårskog, i synnerhet för en oinvigd. Nedan ges några exempel på sådana åtgärder som ingår i den här helheten och som finländska jordbrukare har börjat genomföra.

Siffrorna
Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.