5

I ljuset av siffrorna

Jordbrukarna betalas alltså också stöd för miljöåtgärder som de åtar sig att genomföra. Stödsystemet med sina villkor är en snårskog, i synnerhet för en oinvigd. Nedan ges några exempel på sådana åtgärder som ingår i den här helheten och som finländska jordbrukare har börjat genomföra.

Siffrorna