Osuuskunta helsinki1

European Broadband Awards 2017 - Osuuskunta Helsingin Valokuidut bland de belönade

European Broadband Awards är ett evenemang arrangerat av Europeiska kommissionen för belöning av europeiska bredbandsprojekt. Syftet är att uppmärksamma lyckade och välgenomförda projekt och för sin del dela ut bästa praxis. Alla bredbandsprojekt, oberoende av storlek, läge eller teknologi, kan delta i tävlingen.

Totalt 49 projekt deltog i tävlingen år 2017. Av dessa utsåg juryn 15 finalister av vilka fem projekt belönades.

Vinnarna 2017 publicerades 20.11.2017 i Bryssel.

Vinnarna år 2017
- Optic fiber to all houses on Gotland, Sverige
- Colchester Business Broadband, Storbritannien
- Broadband Network Development in White Rural Areas of Greece, Grekland
- Coviolo Wireless, Italien
- Osuuskunta Helsingin Valokuidut, Finland


Osuuskunta Helsingin Valokuidut: vinnare i kategorin öppenhet och kompetens

Osuuskunta Helsingin Valokuidut byggde ett optiskt fibernät i ett gammalt egnahemshusområde i Sockenbacka i Helsingfors åren 2014–2015. Projektfinansieringen innehöll inget offentligt stöd utan både finansieringen och genomförandet baserade sig på samarbete mellan invånarna i området. Talkoarbete spelade en stor roll i projektet.

Närmare beskrivning av det belönade projektet finns på Europeiska kommissionens webbsidor:

Mer information om Osuuskunta Helsingin Valokuidut

Mer information om vinnarna i European Broadband Awards 2017 finns på Europeiska kommissionens webbsidor

Uppdateringsdatum: 7 juli 2021