Stora städer inte i toppen av bredbandsrankningen

Kommunikationsverket har gjort den första kommunspecifika bredbandsrankningen. Varje finländsk kommun har klassats in i en skala från ett till fem stjärnor för att ange tillgången till och användningen av snabba bredbandsförbindelser i det fasta nätet i kommunens hushåll vid slutet av 2017.

De bästa kommunerna får över tre stjärnor men för hela Finland är genomsnittet två stjärnor. Listan toppas av flera kommuner från Åland. Även i Fastlandsfinland fanns det kommuner med ganska bra bredbandsläge. Bland de tio bästa kommunerna finns 6 åländska kommuner samt Taivalkoski, Pudasjärvi, Reso och Lahtis. De största städerna som uppnår över två stjärnor är förutom Lahtis även Uleåborg, Kuopio, Tammerfors, Björneborg och Helsingfors.

Stjärnor som kommunerna fått beskriver hur nära de kommit en situation där alla stadigvarande invånare har tillgång till ett abonnemang på 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) och alla har ett abonnemang på 100 Mbit/s (100 Mbit/s) i användning. Användningen av långsammare hastighetsklasser och tillgången till dem beaktades också vid beräkningen.

Snabba förbindelser bildar förutsättningar för framtidens tjänster

Snabba och säkra kommunikationsförbindelser anses vara en viktig källa för tillväxten i Europa. Europeiska kommissionen har satt ett mål till år 2025 då alla i Europa bör ha tillgång till snabbt bredband på minst 100 Mbit/s som kan uppgraderas till 1000 Mbit/s. Även i Finland anser allt fler kommuner att fungerande kommunikationsförbindelser är kommunens drivkraft och de används aktivt då kommunen genomför sina tjänster för invånarna.

Gigabitförbindelserna garanterar en möjlighet att använda informationssamhällets tjänster långt in i kommande decennier. En förbindelse på 100 megabit gör det möjligt att använda så gott som alla nuvarande tjänster smidigt också om det finns flera samtidiga användare i hushållet.
Den kommunvisa bredbandsrankningen omfattar tillsvidare endast abonnemang i det fasta nätet. Avsikten är att uppdatera rankningen årligen.

På kartan finns de kommuner som fått minst 2,5 stjärnor. Dessutom ges de tio bästa bredbandskommunerna samt de tio största städerna mätt enligt antalet hushållslägenheter.

25.5.2018

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020