Mallu 753 424

Bredband i Finland

BCO:s bredbandsstatistik

De statistikuppgifter, artiklar och undersökningar om bredband som Transport- och kommunikationsverket (Traficom) publicerar innehåller en mängd information om tillgången till snabba bredbandsuppkopplingar, tjänsternas utbredning och antalet abonnemang i Finland. De publicerade uppgifterna hittar du på Traficoms webbplats.

Utöver uppgifter om tillgång och utbredning finns information om bl.a. bredbandsuppkopplingarnas hastigheter och teknik samt om prisnivån. Statistikuppgifterna uppdateras två gånger per år.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2022