Bco yhteystiedot

Kontakta

Marianne Selkäinaho
landsbygdsöverinspektör, Jord- och skogsbruksministeriet

marianne.selkainaho@mmm.fi
Twitter @MarianneSelkina

Katariina Vuorela
Kommunikationsministeriet

katariina.vuorela@lvm.fi
Twitter @vuorelakata

Päivi Peltola-Ojala
Kommunikationsverket

paivi.peltola-ojala@ficora.fi
Twitter @PeltolaOjala

Merja Pahkasalo (inte på bilden)
bredbandskoordinator, Landsbygdsverket

merja.pahkasalo@mavi.fi

Uppdateringsdatum: 10 feb. 2022