Laajakaistainfo ala 753x424px 3

Finansiering från nationella myndigheter

Landsbygdprogrammets stöd för byanät

Det är möjligt att söka finansiering av landsbygdsprogrammet för byggande av bredband i en enskild by eller i ett område som utgörs av flera byar. En kommun eller en förening, ett andelslag, ett småföretag eller ett medelstort företag kan ansöka om stödet. Stödet är 50 eller 70 procent av de totala kostnaderna.
Ansökan görs till NTM-centralen eller till Leadergruppen för området i fråga.
Mer information:
https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/teman/bredband/
http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/projektaktor/Sidor/default.aspx

Bredbandsstöd för projektet snabbt bredband

Syftet med projektet är att med hjälp av statligt stöd säkerställa att snabba bredbandsnät byggs i sådana områden där det kommersiella utbudet sannolikt inte uppnås. Genom projektet beviljas statligt stöd för kostnader för byggandet av snabba bredbandsnät. Stöd kan beviljas för optiska fibernät som möjliggör en snabb dataöverföring.

Stödet ska sökas hos Kommunikationsverket.
Mer information:
https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochovervakning/snabbtbredband.html

Uppdateringsdatum: 28 maj 2020