Kaivuri kuitua pohjoiseen 753

Bygga bredband – tips och praktiska råd

Varifrån och hur ska vi börja? Hur kan vi finansiera projektet? Av vem frågar vi råd? Hurdana alternativ finns det?
Uppdateringsdatum: 20 maj 2021