Offentliga kungörelser av bredbandsprojekt och anvisning för hur hörandet ordnas

Ett offentligt hörande säkrar att stödet inte snedvrider konkurrensen och att man inte planerar att bygga ett nät på ett område där ett nät är tänkt att byggas på marknadsvillkor. För att det offentliga hörandet ska säkerställas ska ett meddelande om det publiceras på NTM-centralens webbsida för höranden. Dessutom ska meddelandet publiceras på byggherrens webbplats, och vid behov i en regional eller landsomfattande tidning.

I samma meddelande kan man också be konsumenterna kommentera projektet, eller så kan man berätta om ett informationsmöte som kommer att hållas. Man kan be att de mest potentiella kommersiella aktörerna separat bekräftar att inget nät är tänkt att byggas på marknadsvillkor i området. Det är viktigt att det offentliga hörandet dokumenteras. I högra marginalen på den här sidan hittar du en spalt med NTM-centralernas kungörelser.

Så här ordnar du ett offentligt hörande i bredbandsprojekt

Det offentliga hörandet syftar till att säkerställa att det i området inte finns infrastruktur av samma klass och att sådan inte heller kommer att byggas på marknadsvillkor inom tre år. Den här anvisningen tydliggör hur man ordnar ett offentligt hörande och säkrar att informationen om hörandet når olika parter så heltäckande som möjligt. Den här anvisningen gäller ansökningar om bredbandsprojekt som lämnas in 18.5.2021 och därefter.

Det offentliga hörandet förbereds av stödsökanden. Ordna det offentliga hörandet innan du har fått ett stödbeslut från NTM-centralen.

Reservera åtminstone 1 månad för det offentliga hörandet.

Vad meddelandet om det offentliga hörandet ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter
  • i första hand finansiärens (NTM-centralens) kontaktperson
 • Byggherrens kontaktperson
 • En karta över området
  • Planen behöver inte vara synlig
 • Området kan vara större än byggområdet
 • En tidsgräns för hörandet

Platser där meddelandet om hörandet ska publiceras:

 • NTM-centralen publicerar hörandet på sin webbplats, på sidan för kungörelser
 • Länkar till NTM-centralernas kungörelser har samlats på webbplatsen bredbandsinfo.fi
 • Stödsökanden publicerar hörandet på sin webbplats
 • Vid behov kan stödsökanden också publicera en annons om hörandet i en regional eller landsomfattande tidning.
Uppdateringsdatum: 18 juni 2021