Social Hubs in Rural Europe – innostusta EU:n maaseutuverkoston työpajasta

Silja Varjonen osallistui Euroopan maaseutuverkoston (ENRD) työpajaan Brysselissä helmikuussa. Työpajan teemana oli Social Hubs in rural Europe. Social hub -käsitteellä tarkoitettiin tapahtumassa organisaatiota tai joukkoa yksilöiltä, jotka aktiivisesti ja tavoitteellisesti tekevät töitä edistääkseen yhteisöllisyyttä tai vastatakseen maaseutualueiden väestömuutoksiin.

Päivän tavoitteena oli jakaa kokemuksia, inspiroitua ja oppia toisten hankkeista sekä löytää uusia ideoita ja toimintaehdotuksia. Järjestäjät olivat asettaneet työpajan tavoitteeksi lisätä ymmärrystä siitä, kuinka pienet ja paikalliset aloitteet voivat saada aikaan muutoksen.

Osallistujat olivat hyvin eri taustaisia: komission ja jäsenmaiden ministeriöiden ja hallinnon edustajia, maaseudun kehittäjiä, järjestötoimijoita ja yrittäjiä. Oma järjestöni Maa- ja kotitalousnaiset oli tässä joukossa hyvällä tavalla erikoisuus.

Työpaja keskittyi neljään ryhmään: nuoriin, naisiin, maahanmuuttajiin/pakolaisiin ja romaneihin. Lisäksi yhtenä teemana oli taiteiden ja kulttuurin merkitys maaseutualueiden kehityksessä.

Johdantoluentojen jälkeen joukko jakaantui pienempiin työpajoihin, joissa keskityttiin johonkin neljään ”erityisryhmään”. Osallistuin itse naisten yrittäjyyttä ja työllisyyttä käsittelevään osioon. Aihe oli kiinnostava, sillä Maa- ja kotitalousnaiset ovat vuosikymmeniä tehneet töitä edistääkseen naisten yrittäjyyttä maaseudulla.

Työpajan vetäjä Dr Maura Farrel edusti Irlannin maaseutuverkostoa. Hän piti hyödyllisen esitelmän naisten työllisyydestä, yrittäjyydestä ja mahdollisuuksista EU:ssa. Opin, että EU:ssa 80 % maatiloista on miesten omistamia ja maatalouden työvoimasta vain alle 30 % on naisia. EU-28-maissa yrityksistä hieman yli kolmannes on naisten omistamia ja maa- ja metsätaloudessa alle kolmannes. Naisten rohkaisemisessa yrittäjyyteen on huikeasti mahdollisuuksia: se parantaa työllisyyttä, naisten tuloja sekä maatilojen monialaisuutta. Työpajassa kuultiin myös kahden naisyrittäjän hyvin tarinat Irlannista ja Hollannista.

Keskustelu oli työpajassa vilkasta, joskin tuntui, että mihinkään varsinaiseen tulokseen tai lopputulemaan ei päästy. Järjestäjät olisivat olleet kiinnostuneita kuulemaan, miten maaseudun kehityshankkeet ja (maaseutu)politiikka voisi edesauttaa naisten yrittäjyyttä, mutta tälle ei saatu hyvin lyhyessä ajassa selkeää vastausta. Oli kiinnostavaa kuitenkin huomata, että haasteet ja mahdollisuudet ovat naisten yrittäjyydessä lopulta hyvin samat eri EU-maissa.

Lounaan jälkeen oli mahdollisuus kiertää kuulemassa muiden ryhmien esityksiä. Kuuntelin maahanmuuttajia ja nuoria käsitteleviä esityksiä. Nuoriin liittyvät hankkeet olivat niin kaukana omasta työnkuvastani, että en kokenut niitä kovinkaan hyödylliseksi (projekteissa oli mm. perustettu nuorisotiloja). Ruotsalaisten ja suomalaisten kokemukset maahanmuuttajien kotoutumisessa olivat erittäin hyödyllisiä, sillä olemme vasta viime vuonna Maa- ja kotitalousnaisissa alkaneet työskennellä aiheen parissa.

Sain päivän aikana monta hyödyllistä kontaktia. Päivän parasta antia oli ehdottomasti muiden toimijoiden kanssa keskustelu. Verkostoitumiselle oli onneksi mukavasti aikaa lounaan ja kahvien lomassa ja kaiken kaikkiaan työpajasta ja Euroopan maaseutuverkostosta jäi innostunut kuva.

Muokkauspäivämäärä: 21.1.2020
Teksti: Silja Varjonen / Maa- ja kotitalousnaisten keskus