Suomalaiset viljelijät ovat tilastoissa maailman kärkeä ympäristötekojen tekijöinä, katso vaikka.

Suomalaiset viljelijät ovat tilastoissa maailman kärkeä ympäristötekojen tekijöinä, katso vaikka.


Suomalaisen maitolitran hiilidioksidipäästöt ovat alempana kuin koskaan: Suomessa hiilidioksidia syntyy yksi kilo per maitolitra, maailman keskiarvon ollessa 2,5 kiloa. Afrikassa maitolitraa kohden syntyy peräti 7 kiloa hiilidioksidia. Suomen päästölukemat pienenevät tutkimusten mukaan edelleen.

Samansuuntaisia tuloksia ollaan saatu myös kasvinviljelyn puolelta. Viljelijöillä on käytössään suuri valikoima tuettuja toimenpiteitä, joilla hiilidioksidipäästöihin, vesistöjen tilaan ja ravinne-kuormitukseen voidaan vaikuttaa.