Löytyisikö liikenneinnovaatio yritysryhmähankkeen avulla?

Liikennelainsäädäntö muuttuu 1.7.2018 lähtien tavalla, joka antaa hyviä mahdollisuuksia kehittää myös maaseudun yritysten kuljetuksia. Lisäksi digitaalisuuden lisääntyminen liikenteessä antaa uusia välineitä esimerkiksi kuljetusten sujuvaan yhdistelyyn.

Yksi tapa uusien ratkaisujen etsimiseen on yritysryhmähanke, jossa 3–10 maaseudun mikro- tai pienyritystä voi yhdessä kehittää logistiikkaansa, toimitusketjujaan tai liikkumispalveluita. Hankerahoituksella voi saada esimerkiksi liikennealan ammattilaisen ohjausta ja neuvontaa. Yritysryhmähankkeen rahoituksen hakijaksi ja hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Lue tarkemmin yritysryhmähankkeesta tuoreesta esitteestä.

Esitteen on laatinut Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -hanke yhdessä Maaseutuviraston kanssa. Valtakunnallisen Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -hankkeen tavoite on koota ja välittää tietoa liikenteen muutoksesta maaseudun näkökulmasta. Lisätietoa hankkeesta: https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi

Lisätietoa liikennepalvelulain muutoksesta hankkeen järjestämästä webinaarista (28.5.2018): https://www.youtube.com/watch?v=z4r31dcFeb8&feature=youtu.be

 

7.6.2018