Monimuotoisuus DSC6130

Tiesitkö, että maatalousluonnon monimuotoisuutta on mahdollista edistää ihan jokaisella tilalla?

Monimuotoinen luonto turvaa hyvinvoivat luonnonvarat ja ympäristön meille kaikille. Viljelijät ovat erityisessä ja onnellisessa asemassa, sillä heille tarjoutuu päivittäin mahdollisuuksia maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämiseen omalla tilallaan.

Ruokavirasto kartoittaa nyt viljelijöiden tarpeita sekä kokemuksia siitä, millaista tietoa ja tukea he kaipaavat tilalla tehtäviin monimuotoisuutta edistäviin toimiin. Kyselyyn voi vastata ilman pohjatietoa tai kokemusta maatalousluonnon monimuotoisuudesta. Kyselylomakkeella voit osallistua myös aiheesta tehtävään haastatteluun ja olla vieläkin vahvemmin mukana vaikuttamassa.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja haastatteluun osallistuneiden kesken arvotaan erittäin näppärä DJI Mavic Mini -drone, jolla voi vaikkapa kartoittaa oman tilan monimuotoisuuskohteita!

Vastaa kyselyyn tästä

Millaiset teot monimuotoisuutta edistävät? Mistä maataloustukien toimista viljelijä voi saada tähän tukea?

Maatalousluonnon monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten kasvi-, eläin- ja muiden eliölajien runsautta sekä elinvoimaisuutta alueilla, joihin maataloustoiminta vaikuttaa suoraan tai välillisesti. Myös luontotyyppien ja geeniperimän vaihtelevuus on osa monimuotoisuutta. Geeniperimän monipuolisuus tarkoittaa tuotantoeläinrotujen ja -kasvilajikkeiden runsautta.

Arkipäiväisiä tekoja maatalousluonnon monimuotoisuuden hyväksi voivat olla muun muassa pölyttäjien suojeleminen jättämällä niille niittämättömiä kaistoja pellon reunalle, vanhan kivikasan raivaamatta jättäminen, osallistuminen vieraslajien torjuntaan tai lintujen pesintäajan huomiointi ojapusikoiden raivaamisessa. Kaikkien tekojen tavoitteena on säilyttää lajien rikkaus myös maatalousmailla.

Viljelijä hyötyy monimuotoisesta luonnosta omalla tilallaan monin tavoin

Monet pölyttäjähyönteiset lisäävät ja varmistavat viljelysadon runsautta. Peltolintujen elinympäristöjen hoito parantaa mahdollisuuksia harrastaa metsästystä. Jos tuhohyönteisillä on paljon luontaisia vihollisia pelloilla, se voi vähentää kemiallista torjuntatarvetta ja tuoda kustannussäästöjä. Oman tilan monimuotoisuuspaikkojen selvittäminen, kokemusten ja ajatustenvaihto muiden viljelijöiden kanssa sekä hallinnon asiantuntijat ja neuvojat auttavat ympäristön monimuotoisuuden tunnistamisessa.

Maataloustukien toimenpiteistä monimuotoista luontoa maatiloilla tukevat muun muassa maatalousluonnon monimuotoisuuden- ja maiseman hoito, kosteikon hoito, ympäristösitoumuksen monimuotoisuuspellot, luonnonmukainen viljely ja alkuperäisrotujen, kuten maatiaiskanojen, kasvattaminen.

Monimuotoinen maatila on tulevaisuudessakin tuottava maatila.

Lehmiä laiduntamassa metsässä joen varrella
Muokkauspäivämäärä: 23.6.2021
Teksti: Paula Nykänen

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.