Saksalainen energiatehokas kyla

Saksalainen kylä investoi 50 miljoonaa euroa uusiutuvaan energiaan

Kylän kaikki julkiset rakennukset, reilut 120 asuntoa ja noin puolenkymmentä yritystä hyödyntävät pelkästään uusiutuvaa energiaa.

Wildpoldsried on noin 2 600 asukkaan ja 2 134 hehtaarin kokoinen kylä, joka sijaitsee 700-800 metriä merenpinnan yläpuolella. Vertailun vuoksi esimerkiksi Tyrnävän keskustan korkeus on 18-20 metriä.

Älykäs ja energiatehokas -hankkeen opintomatkan osalta meitä kiinnosti erityisesti se, miten Wildpoldsried on onnistunut pienentämään kylän hiilijalanjälkeä ja tuottamaa energiaa enemmän kuin mitä itse käyttää.

Kyläläisten kiinnostus uusiutuvan energiaan alkoi jo pari vuosikymmentä sitten. Wildpoldsriedissa asukkaat sitoutettiin mukaan toimintaan: heiltä kysyttiin kehittämisideoita ja he saivat itse olla mukana käymässä läpi vastauksia. Tämän jälkeen koottu työryhmä alkoi suunnitella, miten toiveita toteutettaisiin.

Nyt kylässä käytetään energian lähteenä niin tuulta, aurinkoa, vettä, puuhaketta kuin biokaasua. Vuodesta 2000 lähtien kylässä on käytetty energian käyttöön liittyviin investointeihin jopa 50 miljoonaa euroa. Wildpoldsried on osannut hyödyntää monipuolisesti ulkopuolista rahoitusta, muun muassa EU-rahaa. Kylä myy myös tuottamansa ylijäämä lämpöenergian valtakunnan verkkoon, rahoittaen siten lisäinvestointeja ja kylän palveluita. Energiatuotannon hallinnointia varten kylälle on perustettu oma yritys. Sen sijaan sähköä jokainen tuottaja myy itse.

Uusiutuvasta energiasta uusia yrityksiä ja työpaikkoja

Uusiutuvaan energiaan panostaminen on luonut alueelle innovaatioita muun muassa invertteriteknologiaan ja sitä kautta on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Wildpoldsriedista on tullut houkutteleva asuinpaikka, jonne olisi tulossa uusia asukkaita enemmän kuin on vapaana-olevia asuntoja ja tontteja.

Kylän kaikki julkiset rakennukset, reilut 120 asuntoa ja noin puolenkymmentä yritystä hyödyntävät pelkästään uusiutuvaa energiaa. Kattavuuden huomasi konkreettisesti muun muassa siitä, miten lähes kaikkien talojen katoilta löytyy aurinkopaneeleja peittäen usein valtaosan katon pinta-alasta. Ainoastaan kirkon katto on tässä mielessä ”suojeltu”. Kylässä on tehty paljon tutkimustyötä, mikä on entisestään tehostanut energiamuotojen hyödyntämistä.

Kylän pormestarin Arno Zengerlen mukaan jatkokehittäminen on haastavaa, koska toimintaa on jo niin paljon. Näin ollen strategiselle työlle ei tahdo jäädä aikaa. Pormestarin mukaan kylällä valitsee kuitenkin kehittämismyönteinen ilmapiiri sillä kylän asukkaat ja puolueet yli puoluerajojen ovat sitoutuneet siihen.

Vierailusta jäi päällimmäisenä mieleen kokonaisvaltaisen ajattelun merkitys kehittämistyön onnistumiselle. Projektien onnistumista auttaa myös se, että ideat ovat asukkailta itseltään lähtöisin. Tällöin toimien vastustaminen on hankalampaa. Kylässä osattiin hyödyntää monipuolisesti ulkopuolista rahoitusta ja tehtyjen investointien osalta mietittiin myös ansaintalogiikkaa. Energiaan käytettävä raha jää kiertämään omaa kylään, eikä mene esimerkiksi öljymaksuina ulkomaille. Varmasti usea jäi pohtimaan, että miksei saman tyyppinen ajattelu voisi toimia meilläkin täällä Suomessa. Mielenpainuvaa oli myös kylien vauraus: talot olivat suuria ja tilat hyvin hoidetun näköisiä. Maaseutu oli elinvoimainen.

9.1.2018

Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoiman Älykäs ja energiatehokas -hankkeen puitteissa käytiin opintomatkalla Etelä-Saksalaisessa Wildpoldriedin kylässä lokakuussa 2017.

Eri energiamuotojen käyttöä voi seurata livenä: http://iren2.ifht.rwth-aachen.de/

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020
Teksti: Soila NymanNouseva Rannikkoseutu ry, toiminnanjohtaja

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.