Pitovoimaa

Pitovoimaa – Alueen asukkaat tulevaisuuden rakentajina

Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka moni asukas on tietoinen oman paikkakuntansa päämääristä. Pakko myöntää, etten ole oman kunnan tavoitteisiin, strategiaan, tarttunut. Silti varmasti jokaisella on näkemys, mihin omalla kotiseudulla pitäisi panostaa. On se sitten yhteisten harrastetilojen kunnostus tai luontoreitin viitoitus. Silloin sana strategia voi tuntua kaukaiselta, sehän on sotasuunnitelma!

EU:n seuraavan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu etenee parhaillaan monella tasolla rakentamalla uusia strategioita. Leader-ryhmän kehittämisstrategia laaditaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Sen tavoitteena on ohjata Leader-ryhmän henkilöstön ja hallituksen toimintaa tehtäessä päätöksiä rahoitettavista hankkeista.

Leader Pohjois-Satakunta järjesti tilaisuuden uuden rahoituskauden strategian valmisteluun. Tilaisuus antoi visioita tulevaan ja sai aikaan keskusteluja. Idearyöpyt tulevaisuuteen antoivat varmasti kaikille paikalle olleille paljon eväitä uuden strategian valmisteluun. Tavoitteena onkin, että strategia on oman alueensa näköinen.

Leader Pohjois-Satakunnan strategia punaisena lankana kuntien strategioihin

Tilaisuuden innostajana oli Pauli Pukaralammi. Hän oli tehnyt hyvän taustatyön Pohjois-Satakunnan alueesta lukemalla alueen kuntien strategiat. Hän koki, että kuntien strategiat olivat kirjavia ja osa vanhentuneita. Pukaralammi haastoikin kuntia löytämään yhteisiä nimittäjiä, eikä vain keskittymään omaan kuntaansa.

Seutukunnalla on yksi iso vetovoima tekijä, Geopark, joka yhdistää 10 kuntaa. Tulevaisuudessa kuntien strategioissa voisi olla enemmän seutukuntaa kehittäviä asioita. Pukaralammin viesti olikin, etteivät kunnat ole kilpailijoita vaan tekevät yhteistyötä seutukunnan parhaaksi!

Alueen Leader-strategia tulisi olemaan seutukuntaa yhdistävä tekijä. Strategia olisi näkymä seutukunnasta tulevaisuudesta. Se antaisi perustan yrityksille alueesta. Pukaralammin mukaan yrittäjienkin olisi helpompi laatia strategia, kun seutukunnalla olisi selkeä suunta. “Strategia tulisi antamaan suunnan yrittäjille investoida ja kehittää,” Pukaralampi toteaa.

Megatrendit ja hiljaiset signaalit tarvitsevat mukaan alueen arvot

Jotta strategiaan sitouduttaisiin, kannattaa arvot tehdä näkyväksi, sillä ne sitouttavat myös toimintaan. Arvot tuovat luottamusta omaan tekemiseen ja organisaatioon. Pukaralammi nosti esiin turvallisuuden. “Erityisesti turvallisuutta tulisi ajatella arvona, nuoret aikuiset arvostavat turvallisuuden tunnetta!” Esimerkkinä hänellä oli Ranska, jossa on nähtävissä maaseudulle myönteisiä hiljaisia signaaleja. Tällä hetkellä siellä nuoret muuttavat maalle, luontoon ja rauhaan. Lasten turvallisuus on nuorille milleniaaneille tärkeää. Pienet koulut voivat olla alueen vetovoimatekijä. Mutta se edellyttäisi, että on olemassa toimivat liikenneyhteydet.

Monet organisaatiot tarjoavat mahdollisuuden etätyölle, työn tekeminen onnistuu myös kunnista. Paikallisjuna olisi mahdollisuus, joka voisi hyödyntää Pohjois-Satakunnassa olemassa olevaa rataverkkoa. Pukaralammi peilaakin sitä Sitran megatrendiin, jossa liikenne palvelullistuu ja sähköistyy, ja itseohjautuvat kulkuvälineet tulevat osaksi liikenteen kokonaisjärjestelmää. Hän näkee, että tulevaisuudessa sähköbussit kulkevat ja ihmiset käyttävät julkisia, sekä hyödynnetään olemassa olevia sovelluksia ja palveluja. Pukaralammi muistuttaa useaan otteeseen, että seutukunnan strategiaan pitää laittaa näkyville liikenneyhteydet.

Yhdessä tekeminen syntyy luonnosta ja ihmisistä

Alhaalta ylöspäin kehittäminen on Leader-toiminnan perusta. Se perustuu ajatukseen asukkaista oman alueensa parhaina asiantuntijoina ja kehittäjinä. Staregiatyöhön olisi hyvä löytää muutama rebelli, luova ihminen, jolla on niitä hullujakin idoita. Pauli Pukaralammi haastoi miettimään ideoita, jotka eivät välttämättä pääse toteutukseen asti. Myönteinen asenne on kaiken lähtökohtana. “Kehittäjiltä pitää poistaa sana minä, pitäisi käyttää vain sanaa me. Sillä saadaan tunne, että tehdään yhdessä alueen hyväksi,” Pukaralammi kannusti. Pohjois-Satakunnan suuntaa tulevaisuuteen näyttämässä ovat yhdessä tekeminen ja luonto.

Strategiatyö jatkuu teemaryhmissä kevään aikana. Leader-Pohjois-Satakunnan kymmenessä kunnassa käydään myös ennen kesää ja lisäksi strategiatyötä pidetään esillä eri yhteyksissä eri puolilla aluetta. Työ jatkuu syksyllä ja valmista pitäisi olla vuoden 2021 alkupuolella. Sen jälkeen Maa- ja metsätalousministeriö pisteyttää strategiat, valitsee Leader-alueet ja tekee alustavan päätöksen määrärahoista vuosille 2021-2027.

Muokkauspäivämäärä: 20.3.2020
Teksti: Johanna Veijanen, tiedottaja Leader Pirkanmaa
Kuvat: Johanna Veijanen, tiedottaja Leader Pirkanmaa

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.