Liikkumaan luontoon Landscape Tiilikkajarvi5 kuvaaja Jaakko Laukkanen

Liikkumaan luontoon

Terveellinen elämäntapa, hyvinvointi ja sen yhteys luontoon ovat matkailun vahvoja trendejä. Puhdas luonto ja hiljaisuus onkin Suomen vahvuus suunnattaessa matkailumarkkinointia varsinkin kansainvälisille markkinoille ja sitähän löytyy Pohjois-Savosta myös runsaasti. Tarvitaan kuitenkin tietoa hyvin merkityistä ja riittävät palvelut tarjoavista reitistä, joissa matkailija kuin myös paikallinen asukas pystyy liikkumaan luonnossa turvallisesti ja luonnosta nauttien.

Luontoliikunta- ja hyvinvointimatkailun lisääntyessä luontoon painottuvien matkailupalvelujen laatua ja tuotantoa tarkasteltava uusista näkökulmista. Sekä kotimaisten että kansainvälisten luonnossa liikkujien tarpeet ovat muuttuneet ja luonnosta on vieraannuttu kaupungistumisen ja elintapojen muutosten vuoksi Tämä muutos luo tarvetta turvallisille ja laadukkaille matkailupalveluille. Nykyajan luonnossa liikkuja haluaa helposti saavutettavia ja elämyksellisiä luontoaktiviteetteja, joiden läheisyydessä on tarjolla majoitus-, kuljetus-, välinevuokraus- ja ravitsemispalveluja. Se edellyttää yhteistyötä ja verkostoitumista matkailuelinkeinon palvelujentuottajien välillä.

Tähän haasteeseen on tartuttu myös Pohjois-Savossa. Savonia toteuttaa Manner-Suomen maaseuturahaston rahoittamaa Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille –hanketta, jonka keskeinen tavoite on tuottaa luontoliikuntareitteihin liittyvää informaatiota saksalaiseen Outdooractive-portaaliin. Kyseinen luontomatkailuportaali on Euroopan eniten käytetty ja sen toiminta laajenee koko ajan. Heidän tavoitteenansa on laajentua myös Venäjälle. Toimimme yhteistyössä VisitFinlandin ja muiden alueiden vastaavien toimijoiden kanssa. Kartan, korkeuserojen ja reittikuvauksien lisäksi portaalista löytyy tiedot taukopaikoista, nähtävyyksistä ja palveluista. Lisäksi kuvat ja videot auttavat jo etukäteen eläytymään reitin luontokokemukseen.

Reittitiedot tulevat suomen kielen lisäksi englanniksi ja saksaksi palvelemaan myös kansainvälisiä matkaiijoita. Hankkeessa tuotetut reitti ovat jo pääosin valmiina, muutamia kieliversioita työstetään vielä parhaillaan. Seuraavaksi keskitytään auttamaan alueen matkailuyrityksiä hyödyntämään reittitietoja yrityksensa palvelujen kehittämiseksi.

Vielä on aikaa ennen talvea liikkua luonnossa hyödyntäen reittikuvauksia. Esimerkkeinä virtuaalinen luontoretki Tiilikkajärvelle, virtuaaliretki Leppävirran Orinorolle tai virtuaalivaellus Kalajavuorelle Rautalammilla kertovat, mistä reittituotannosta on kysymys.

Melonta
Melontaa. (Kuva: Hilkka Lassila)

Pääkuva: Jaakko Laukkanen

Muokkauspäivämäärä: 7.9.2020
Teksti: Hilkka Lassila, Savonia ammattikorkeakoulu Oy. Hilkka toimii Savonia-ammattikorkeakoulussa matkailun yliopettajuuden ohella projektipäällikkönä Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille –hankkeessa. Vapaa-aikana hän liikkuu luonnossa patikoiden, pyöräillen ja meloen sekä talvella hiihtäen.
Kuvat: Jaakko Laukkanen ja Hilkka Lassila

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.