Leaderin laatutyo ja leader2030 innostivat brysselissa

Leaderin laatutyö ja Leader2030 innostivat Brysselissä

Euroopan maaseutuverkoston koordinoima Leader Innovation Practitioner-Led Working Group kokoontui marraskuun 2017 lopussa Brysselissä. Kokouksen teemana oli tunnistaa innovaatioiden syntymistä tukevia ja estäviä tekijöitä. Keskustelussa nousivat esiin tutut teemat: osaaminen, toimijoiden välinen luottamus, tiedon välittyminen toimijalta toiselle sekä yksinkertaiset ja joustavat menettelyt.

Skotlannissa paikallisia ideoita testataan joukkorahoitusalustalla

Kotiintuomisina saimme mielenkiintoisen idean Skotlannista. Ayshiren Leader-ryhmän edustaja esitteli esimerkin joukkorahoituksesta, jossa Leader-ryhmä on rakentanut oman joukkorahoitusalustan. Alustalle laitetaan esiin nousseita kehittämisideoita, joille kerätään yksityistä rahoitusta. Jos asetettu rahoituksen minimimäärä saavutetaan, menee hanke Leader-ryhmässä käsittelyyn julkisen Leader-rahoituksen osalta. Joukkorahoitusalustan kautta siis kerätään sekä yksityistä rahoitusta hankkeella että testataan onko kehittämisidealla käytännössä kannatusta.


Vertaisauditointi ja laatutyön ulottaminen koko ketjuun kiinnostivat

Esittelimme työryhmässä Suomessa tehtyä Leaderin laatutyötä ja Leader2030-tulevaisuusprosessia, ja molemmat esimerkit herättivät mielenkiintoa. Leaderin laatutyö nähtiin hyvänä tapana nostaa osaamisen tasoa, vähentää riskejä ja lisätä viestintää hallintotasojen välillä.

Suomessa alkavaa Leader-ryhmien vertaisauditoitia pidettiin hyvänä ideana. Vertaisauditoinnin seuraavaksi askeleeksi ehdotettiin Euroopan tasoista prosessia, jolloin siis esimerkiksi suomalainen Leader-ryhmä kävisi auditoimassa Irlantilaista Leader-ryhmää ja päinvastoin.

Kiinnostusta herätti myös se, miten aiomme ulottaa laatutyön koko Leader-ketjuun. Alkuvuodesta 2018 meillä on tarkoitus kehittää Leaderin laatutyön mallia ministeriössä, Mavissa ja ELY-keskuksissa.

Innovaatiotyöryhmä jatkaa ja tulevaa kauttakin jo valmistellaan

Innovaatiotyöryhmä on hyvä kokoonpano Leader-työn ketjusta. Edustettuina ovat komissio, ministeriöt, maksajavirastot, maaseutuverkostot ja Leader-ryhmät. Tällä kertaa komissiosta oli edustus myös tarkastuspuolelta, ja saimme kuulla hyvän esityksen siitä, mihin EU-tarkastajat kiinnittävät Leaderissä erityistä huomiota.

Työryhmän toivottiin jatkavan työtään, ja yhdeksi jatkossa läpikäytäväksi teemaksi valikoitui laatutyö. Ehdotimme myös, että voisimme tehdä työryhmässä oman version komission lakiluonnoksista, mikä mahdollistaisi paremmin innovaatioiden syntymisen Leader-työn kautta. Ehdotus oli ilmeisesti liian innovatiivinen, koska se ei saanut vastakaikua. Komissio kuitenkin kutsui pian kokouksen jälkeen kokoon erillisen epävirallisen työryhmän, joka valmistelee ehdotuksia Leaderin tulevaisuuteen liittyen. Siitä kerromme lisää toisessa jutussa, seuraa Maaseutu.fi:tä.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020
Teksti: Juha-Matti Markkola, maaseutuverkostopalvelut ja Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö
Kuvat: Laura Jänis

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.