Leaderkuvaihmiset

Leaderien vuosiraporteista välittyy ylpeys omaan alueeseen

Näin vuoden alussa Leader-ryhmissä kootaan menneen vuoden tuloksia vuosikertomuksiin. Raportteja on vilpittömästi ilo lukea. Summaan joitain edellisen vuoden tuloksia tähän blogiin. Leader ei ole vain toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Se lisää ihmisten luottamusta ja uskoa itseen ja omaan alueeseen.

Leader-ryhmät ovat verkostojen kutojia ja yhteistyön käynnistäjiä omilla alueillaan. Ne ovat välittäjiä ruohonjuuritasolta maakuntiin, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ja päinvastoin. On upeaa huomata, miten Leader-toimijat ovat pitkäjänteisellä työllä yhä enemmän lunastaneet paikkaansa aluekehittäjinä.

Henkinen tuki ja luottamus sekä näkyvyys ovat tärkeämpiä asioita kuin uskoisikaan, kun kysyimme mitä vaikutusta hankkeilla ja yritystuilla on ollut. Kovat euromääräiset arvot eivät nousseet niinkään korkealle, koska pienimuotoisessa toiminnassa taustatuki itsessään on jo arvokasta ja luo luottamusta toimintaan. Ja tästä lähtökohdasta myös se taloudellinen kasvu lähtee. Asian mittaaminen seurantatietoihin lukuina reaaliaikaisesti taas on hyvin vaikeata. (I samma båt – samassa veneessä rf ry)

Ryhmien tunnettuus on yleisesti lisääntynyt ja rahoituksen kysyntä useimmilla alueilla erittäin vilkasta. Esimerkiksi Pomoväst rf raportoi saaneensa syksystä 2018 lähtien merkittävästi lisää uusia kontakteja ja kyselyjä ryhmään tulee alueen toimijoilta päivittäin. Yhteydenottoja ja kutsuja tulee enemmän myös isommilta toimijoilta alueella. Monet ryhmät kertovat vahvistuneesta yhteistyöstä kuntien kanssa. Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry:llä on yhteinen seutukoordinaattori seutujohtoryhmän kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö on monilla lisääntynyt. Joutsenten Reitti ry:n pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää Kiinan ja Afrikan suunnalla. Joensuun Seudun LEADER ry raportoi yhteistyöstä Venäjän Karjalaan: ”Kumppanialueillamme perustetut Leader-ryhmän lailla kootut ryhmät ovat saamassa virallisen aseman ja myös päätäntävaltaa alueensa asioissa.” Leader Tunturi-Lappi ry nostaa erityisenä onnistumisena avaukset Norja-yhteistyössä.

Leadereiden vuosiraporteista päällimmäisenä mieleen jäi myös maaseutujen arjessa läsnä olo ja todella monipuolisesti ihmisten kokoisten ideoiden toteuttamisen mahdollistaminen. Toiminta on vilkasta ihan joka puolella Suomea. Pienelläkin rahalla on saatu aikaan uskomattoman paljon ja laitettu liikkeelle myös isoja vaikutuksia.

Leaderin tukemana kyläläiset ovat rakentaneet ja kunnostaneet kokoontumistiloja, rantasaunoja, vpk:n tiloja, urheilukenttiä, petanque-hallin, laiturin meripelastusalukselle, valokuituverkkoja, kuntoportaita jne. jne. ”Kokoontumispaikat edistävät monin tavoin hyvinvointia ja investoinnit ovat alkusysäys toiminnalle, jota on kehitetty paljon vain talkoovoimin”, raportoi Karhuseutu ry. On kehitetty ruoantuotannon sivuvirtojen hyötykäyttöä, kunnostettu vesistöjä ja edistetty ravinteiden kierrätystä. On tuettu maaseudulla asumisen ja yrittämisen arkea, maahanmuuttajien kotoutumista, taltioitu paikallishistoriaa, järjestetty päivätoimintaa lapsiperheille, lisätty yrittäjien digi- ja markkinointiosaamista jne. jne. Leader-ryhmillä on uskallusta ja mahdollisuuksia myös innovatiivisiin ideoihin ja kokeiluihin.

Kyläkurssit -hankkeen tavoitteena oli toteuttaa seitsemän käytännön kurssin kokonaisuus, jossa opeteltiin mm. sienten sisäkasvatusta, pienimuotoista hyönteiskasvatusta, omenoiden monipuolista hyötykäyttöä, hamppubetonin valmistusta, luonnon kotiapteekkia sekä lampaan villan hyödyntämistä lukuisilla tavoilla. (Varsin Hyvä ry)

Leader-ryhmät muodostavat keskenään verkoston, joka tuo lisäarvoa paikalliseen kehittämiseen. Yksi osoitus Leader-verkoston toimivuudesta on vuonna 2018 aloitettu vertaisauditointi. Aloite vertaisauditointiin lähti Leader-ryhmiltä itseltään ja se laitettiin toimeksi osana laatutyötä koko Leader-kentällä. Maaseutuverkostopalvelut mahdollisti vertaisauditointiparien muodostamisen ja yhteisen sabluunan prosessille. Vuosiraporteissa suurin osa Leader-ryhmistä kertoi saaneensa vertaisauditoinnista tukea toimintansa kehittämiseen ja suunnitelmia auditoinnin jatkamiseksi oli jo tehty.

Vuoden 2020 alkupuolella on aika laatia Maaseutuohjelman vuoden 2019 vuosiraportti. Kannustan kaikkia Leader-ryhmiä myös oman vuosikertomuksensa laatimiseen ajatuksella. On ilo lukea raportteja, joista välittyvät ylpeys omaan alueeseen, terävät analyysit onnistumisista ja kehittämisen kohteista ja tavoitteista tulevalle vuodelle.

Minulle Leader-ryhmien vuosiraporttien lukeminen lisää luottamusta koko Suomen kattavaan Leader-verkostoon. Uuden vuoden lupaukseni on pysyä mahdollisimman hyvin kärryillä Leader-ryhmien arjesta ja pitää tuntosarvet auki sille, miten vahvistamme Leader-verkostoa entisestään.

Muokkauspäivämäärä: 19.3.2020
Teksti: Laura Jänis