Lapin maaseudun tulevaisuutta tekemassa

Lapin maaseudun tulevaisuutta tekemässä

Lapissa valmistellaan uutta ohjelmakautta varten Lapin maaseutuohjelmaa, joka tulee ohjaamaan niin EAKR:n, ESR:n kuin maaseuturahastonkin rahoituksen jakamista Lapissa. Ohjelman valmisteluun on osallistunut laajasti tavallisia lappilaisia, jotka ovat halunneet äänensä kuuluville.

Lapin maaseutuohjelman valmistelu käynnistettiin syksyllä 2018 Lapin kunnissa Sitran Erätauko-keskusteluiden kautta. Erätauot oli suunnattu tavallisille kuntalaisille: esimerkiksi sairaanhoitajille, metsureille, taksikuskeille, koululaisille, työttömille ja eläkeläisille eli niille, jotka eivät yleensä osallistu keskusteluun omasta tulevaisuudestaan.

Tasavertaisissa, kokemuspohjaisissa keskusteluissa puhuttiin siitä, mitä on hyvä elämä Lapin maaseudulla vuonna 2030 ja miten siihen päästäisiin. Asiantuntijoita ei kuitenkaan ole Lapin maaseutuohjelman prosessissa unohdettu, vaan he ovat saaneet tuoda oman tietämyksensä näkyville sähköisen Delfoi-prosessin kautta, jossa keskityttiin erityisesti lappilaisten elinkeinojen tulevaisuuteen. Erätauon ja Delfoin tulokset yhdistettiin marraskuussa 2018 Lapin maaseudun tulevaisuuskuviksi eli kahdeksi ihannekuvaksi ja kahdeksi uhkakuvaksi. Nämä tulevat toimimaan Lapin maaseutuohjelman vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden taustalla.

Keväällä 2019 rundi Lapin maaseutuohjelman nimissä jatkui, kun Lapin liitto, Lapin ELY-keskus sekä Lapin Leader-ryhmät järjestivät yhdessä työpajoja yhteensä 10 kappaletta eri puolilla Lappia. Työpajoissa osallistujat saivat selkeän tehtävänannon: luoda omalle alueelleen vision sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2027 saakka. Työpajoihin osallistui yhteensä yli 100 lappilaista. Työpajojen visiomateriaalit on purettu sanapilvimuotoon, josta käyvät selkeästi ilmi Lapin eri alueiden visioiden suosituimmat teemat: kestävyys, elinvoima, vetovoima ja monipuolisuus. Nämä teemat tulevat varmasti olemaan näkyvillä myös koko ohjelman visiossa.

Seuraavaksi vuorossa on vetäytyminen kirjoituskammioihin, jossa näppäillään tulevan ohjelmakauden Lapin maaseutuohjelma yksiin kansiin. Kirjoitustyötä toteuttavat pääasiassa Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä -hanke sekä Lapin ELY-keskuksen asiantuntijat. Ohjelma näkee päivänvalon ensimmäisen kommenttikierroksen muodossa 25.6.2019. Ohjelmaa viilataan kuntoon pitkin syksyä, ja lopulliseen muotoonsa se tulee joulukuuhun 2019 mennessä. Ohjelmasta voi esittää kysymyksiä ja sen sisältöihin voi antaa nostoja myös kommentointikierroksen ulkopuolella.

Yhteydenotot: tanja.hayrynen@lapinliitto.fi & johanna.asiala@lapinliitto.fi.

Pääkuvassa on Rovaniemellä 3.4 pidetty työpaja.

Lue lisää:
Erätauko-keskusteluiden kooste: http://biotalousuutiset.blogspot.com/2018/12/eratauon-paikka.html
Biotalousuutiset-blogi (http://biotalousuutiset.blogspot.com/) - tulossa myös kooste kevään työpajoista ja tiedotus Lapin maaseutuohjelman kommenttikierroksista!

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020
Teksti: Johanna Asiala on Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen projektikoordinaattori, jota kiinnostaa arktisen maaseudun kestävä kehittäminen ja menestystarinoista viestiminen. Johanna lempivuodenaika on nyt ja aina talvi.
Kuvat: Lapin liitto

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.