Juha matti ja sanna

Kaikki EU:n Leader-ryhmät on vihdoin valittu!

Vuosittain Euroopan Leader-perhe kokoontuu yhteen Leaderin alakomiteaan. Kokous on Euroopan komission järjestämä.

Jokaisesta jäsenmaasta on yhteensä kolme osallistujaa: edustajat Leader-ryhmistä, hallintoviranomaisista ja maaseutuverkostoista. Alakomitea käsittelee Leaderin toimeenpanoa, toimeenpanossa esiin tulleita haasteita ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja. Pitkään on keskusteltu siitä, että alakomiteassa tulisi olla mukana myös maksajavirastojen edustajat.

Keskeisiä aiheita kokouksessa olivat tällä kertaa:
- Toimeenpanon tilanne
- Katsaus uuden ohjelmakauden valmisteluun
- Leader-ryhmille suunnatun kyselyn tulokset
- CLLD/Leader-ryhmien arviointiopas
- Tulevat tapahtumat

Leader-ryhmien valintaan on kulunut puoli ohjelmakautta. Nyt vihdoin kaikki Leader-ryhmät on saatu valittua kaikissa jäsenmaissa. Tällä hetkellä Euroopan maaseutuverkoston (ENRD) tietokannassa on 2346 ryhmää, mutta sieltä puuttuu vielä tiedot joidenkin alueiden ryhmistä. Leader-ryhmien kokonaismäärä lienee 2500 paikkeilla.

Komissio esitteli toimeenpanon tilannetta. Valitettavasti tiedot olivat osin jo vanhoja. Leader-rahoitus on 9,6 miljardia euroa tällä kaudella. Vuoden 2017 loppuun mennessä siitä on maksettu vasta 8 %. Maakohtaisia tietoja ei kokouksessa esitelty. Suomessa viime vuoden loppuun mennessä on maksettu noin 20 % EU-kehyksestä. Sidontaprosenteista ei ollut ajankohtaista tietoa. Komission arvioi, että 30 % Leader-rahoituksesta on sidottu. Leader-hankkeiden toteuttajista 32 % on yrityksiä, 32 % julkisia toimijoita, 17 % yhdistyksiä, 12 % Leader-ryhmien omia hankkeita ja 7 % muita.

Komissio esitteli uuden ohjelmakauden valmistelun tilannetta. Jatkossa ohjelma-asiakirjan sijaan jäsenvaltio laatii CAP-strategian, jossa määritellään jäsenvaltion omat tavoitteen ja toimeenpanosuunnitelman. Jäsenmaa on vastuussa strategian toteuttamisesta ja komissio seuraa tuloksia. Mielenkiintoista tulee olemaan se, miten tämä toteutetaan käytännössä. Komissio painotti, että Leader on osa CAP-strategiaa, mutta ei esittänyt vielä mitään konkretiaa. Juuri nyt on erittäin tärkeää, että kaikki Leader-toimijat muistuttavat ja nostavat esiin Leaderin erityispiirteet. Mitä konkreettisemmin, sen paremmin. Riskinä voi olla, että Leader hukkuu CAP-strategian syövereihin.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on tehnyt raportin CLLD:n hyödyistä ja mahdollisuuksista. Raportissa esitetään komitean rohkeana kannanottona, että Leaderin rahoitusosuus tulisi olla kaikissa ERI-rahastoissa vähintään 15 %.

Euroopan maaseutuverkosto teki viime vuonna kyselyn kaikille Leader-ryhmille. Vastaajia oli yli 700, eli 30 %, mikä on hieno tulos. Kyselyn tavoitteena oli selvittää Leader-työn käytännön haasteita. Tällä hetkellä tuloksia on vain Euroopan tasolta, mutta komissio lupasi, että jäsenmaat saavat myös maakohtaiset tiedot käyttöönsä.

Euroopan kalatalousverkosto esitteli CLLD/Leader-ryhmille juuri valmistunutta arviointiopasta. Opasta ei käyty yksityiskohtaisesti läpi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että myös suomalaisten Leader- ja kalatalousryhmien kannattaa tutustua uuteen oppaaseen.

Seuraava merkittävä EU-Leader-seminaari järjestetään 17.-18.5. Suomessa. Maaseutuohjelmien arvioinnin HelpDesk järjestää yhdessä Suomen maaseutuverkoston ja MMM:n kanssa Leader-arvioinnin työpajan. Teemana on, miten arvioinnilla pystytään osoittamaan Leaderin tuottama lisäarvo.

Alakomitean kokousaineistoon voi tutustua hieman myöhemmin täällä

Pääkuvan reissuselfiessä terveisten kirjoittajat Sanna ja Juha-Matti.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020
Teksti: Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, MMM ja verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola, verkostopalvelut