Innovaatioita ilmassa1

Innovaatioita ilmassa

Kehittäjämieleni hyrisee, se on päässyt mukaan miettimään paikallista kehittämistä yhteisölähtöisesti.

CLLD-innovaatioleiri Sastamalan Ellivuoressa oli tuonut yhteen paikalliskehittäjiä maalta ja kaupungista. Innovoimassa on työntekijöitä kuntasektorilta ja seurakunnilta, ministeriöstä, ELY-keskuksesta, tutkijoita, maakuntaliittojen asiantuntijoita, oppilaitoksien edustajia ja Leader-ryhmien toimijoita. Valtava joukko osaamista ja asiantuntijuutta. Leirin tavoitteena oli haistella millaisia tuulia tulevaisuuden yhteisölähtöinen kehittäminen tuo tullessaan.

Laura Jänis, maa- ja metsätalous ministeriöstä avasi puheenvuorossaan CLLD-toiminnan merkityksen. Community-Led Local Development, CLLD-termi tulee EU:sta ja sillä tarkoitetaan toimintatapaa, jolla eri rahastojen ohjelmia toteutetaan yhteisölähtöisesti paikallisella tasolla. Toimintatapa onkin tullut tutuksi maaseutuohjelman Leader-toiminnassa. ”Leader-toiminta on Body, joka tukee ja hallinnoi asukaslähtöistä toimintaa” Heli Walls, Suomen Kylät ry:stä, muistutti.

Laura Jänis kiteytti CLLD-toimintatavan antavan vallan ja vastuun paikallisille kehittäjille maaseudulla sekä kaupungissa. Hän kannustaa kansalaisia osallistumaan tulevaisuudessa enemmän oman alueen kehittämiseen. Todelliset tarpeet tulevat paikallisilta asukkailta.

Yhteisö on innovaattori!

Yhteisölähtöisen kehittämisen pohjalla on innovaatiot! Innovaatio tarkoittaa uudistusta ja innovointi uudistamista. Innovaatio tarvitsee käytännön toteutuksen, ilman sitä se on vain idea. Innovaation vaikutukset ovat laajempia ja sen voi toistaa. Hyvät käytänteet ja kokeilukulttuuri ovat innovoinnissa kultaakin kalliimpia. Yksi leirin tärkeistä teemoista oli hyvien käytänteiden jakaminen ja leirin tuotoksena syntyikin Paikalliskehittämisen käsikirja.

Innovointi tarvitsee tuekseen ilmiöitä ja niistä paljon leiriläisiä puhuttivat pop-up-osallisuus, kevytyrittäjyys, kevytyhdistykset ja jakamistalous. Koettiin, että kevyt organisoituminen on ajankohtaista ja se tarvitsee tuekseen uutta lainsäädäntöä, joka kannustaa helpoille kokeiluille. Rahoituksen ja muiden kehittämisvälineiden tulisi tunnistaa nämä vähemmän sitoutumista vaativat toiminnan muodot ja tukea niitä vähentämällä byrokratiaa.Innovaatioleirin osallistujista syntyi yhteisö, joka visioita askelmerkkejä tulevaan ja sen ajatuksia hyödynnetään uuden EU-ohjelmakauden valmistelussa. Leirin järjesti kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteinen yhteisölähtöinen paikallisen kehittämisen työryhmä yhteistyössä maaseutuverkoston ja Sastamalan kaupungin kanssa. Fasilitaattoreina olivat Seija Kiiskilä Futures Garden Oy:stä, Tiina Häkkinen 10times Oy:stä ja Pauliina Mäkelä Kinda Oy:stä.

Heli Walls kysyikin: Tarvitseeko yhteisölähtöinen kehittäminen oman Slushin?
Mitä mieltä sinä olet?

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020
Teksti: Johanna Veijanen

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.