Ikaihmisten Onnela3

Ikäihmisten perhehoitoon kannattaa panostaa juuri nyt

Vanhuuteen varautuminen voisi kuntatasolla tarkoittaa sitä, että Lapin harvaan asutuilla alueilla sivukylissä otetaan käyttöön perhehoito ikäihmisten palvelumuotona. Kaikkien ikäihmisten ei tarvitse muuttaa kuntakeskuksiin saadakseen hoivaa ja helpotusta turvattomuuteen. Perhehoitoon sopivia taloja on jo olemassa ja perhehoitaja voi hoitaa ikäihmisiä myös heidän kodeissaan.

Viime vuoden vanhusten viikon teemana oli vanhuuteen varautuminen. Lapissa lasten, nuorten ja työikäisten määrä vähenee ja vanhusten määrä kasvaa, suhteellisesti enemmän kuin muualla Suomessa. Hoivaajia tarvitaan erityisesti muistisairaiden määrän lisääntyessä, koska heitä ei voi jättää yksin. Moni työikäinen voi joutua tulevaisuudessa jättäytymään osittain tai kokonaan pois työelämästä hoitamaan omia vanhempiaan, koska tämänhetkisen mallin mukainen julkinen hoito ei riitä.

Ikäihmisten palvelumuotoja täytyy kehittää ja satsata uusien, erilaisten toimintamallien suunnitteluun ja alkuun panemiseen. Ikäihmisten perhehoito on yksi vaihtoehto. Se on monipuolinen ja joustava, ns. välillisen asumisen muoto, yksin kotona pärjäämisen ja laitoshoidon välillä.

Perhehoitaja voi hoitaa ikäihmistä omassa kodissaan, vuokratussa tilassa tai asiakkaan kodissa, pitkäaikaisesti, lyhytaikaisesti tai päiväperhehoitona. Osaavat, vanhuksiin inhimillisesti suhtautuvat perhehoitajat voivat hoitaa toisten vanhempia, työllistyä ja saada elantonsa itse. Näin muut työikäiset voivat jatkaa täysipäiväisesti omissa töissään.

Lapissa perhehoitomallia on kehitetty Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeessa, jossa työstetään kunnille toimintaohjeet ikäihmisten perhehoitoon, esitellään eri perhehoidon muotoja ja järjestetään tutustumiskäyntejä toimiviin perhekoteihin. Eri puolilla Lappia onkin jo menestyksekkäästi toiminnassa perhekoteja, ja lisäksi Itä- ja Pohjois-Lapin kunnissa kulkee perhehoitajia asiakkaiden kodeissa.

Jos kunnissa jatkuvasti säästetään vanhustyön määrärahoissa ja lopetetaan kehittämistyö, se vasta kalliiksi tuleekin jatkossa. Ei kai vanhuksia voi hoitamatta jättää? Päättäjien pitäisi oikeasti pohtia, mitä vanhuuteen varautuminen kunnassa tarkoittaa.

Muokkauspäivämäärä: 25.2.2020
Teksti: Tuulikki Ahola työskentelee Lapin ja Kollismaan Leader-ryhmien yhteisessä hankkeessa projektipäällikkönä. Hanketta hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry. Tuulikki on monessa mukana ollut terveydenhuollon ammattilainen, joka tykkää mullasta, metsästä ja mummoloista.
Kuvat: Tuuli Kontio

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.