Euroopan maaseutuparlamentti

Euroopan maaseutuparlamentti esittää yhtä paikalliskehittämisen rahastoa

Viime viikolla järjestetyssä kolmannessa Euroopan maaseutuparlamentissa Suomea edusti komea kahdeksan hengen delegaatio. Hollannissa Venhorstin kylässä pidetty parlamentti päätyi julkilausumassaan esittämään paikalliskehittämistä tukevien rahastojen yhdistämistä.

Venhorstiin kokoontui viime viikolla 250 osallistujaa 40 eri maasta keskustelemaan eurooppalaisen maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta. Keskiviikosta lauantaihin kestänyt parlamentti sisälsi tutustumista paikalliseen maaseutuun ja keskusteluita ja työpajoja siitä, miten maaseutua halutaan tulevaisuudessa kehittää.

- Osasin odottaa, että paikallinen maaseutu tulee olemaan hyvin erilaista kuin meillä. Kylä muistutti ennemminkin meidän käsitystämme lähiöstä, eikä koskematonta luontoa juuri ollut. Yhteistä oli huoli palveluiden riittävyydestä, ihailtavaa taas talkootyöllä löydettyjen ratkaisujen määrä. Useamassa kylässä vapaaehtoiset pyörittivät kyläkauppaa, kertoo Suomen nuorena edustajana paikalla ollut Sofia Tuisku Suomen Kylätoiminta ry:stä.

Maaseutuparlamentin viimeisenä päivänä vahvistettiin Venhorstin julkilausuma, jossa vedotaan paikalliskehittämisen uuden aikakauden puolesta. Toiveena on, että toiminta lähtisi aidosti paikallistasolta, jolloin pystyttäisiin huomioimaan myös jatkuvasti kasvava paikallisyhteisöjen määrä sekä maaseudulla että kaupungeissa.

Julkilausumassa esitetään, että uudella ohjelmakaudella Euroopan Unionin paikalliskehittämistä tukevat rahastot – maaseutu-, meri- ja kalatalous-, aluekehitys- sekä sosiaalirahastot – yhdistettäisiin yhdeksi paikalliskehittämisen rahastoksi. Rahastoa johdettaisiin yhtenäisellä tavalla sekä unionissa että kansallisella tasolla. Tämä yhtenäistäisi rahoituskäytäntöjä merkittävästi.

- Julkilausumaa ja manifestiä käsitelleessä osuudessa eniten keskustelua herättivät nuorten asema ja heidän osallisuutensa vahvistaminen sekä maahanmuuttajien kotouttaminen, kertoo keskustelua parlamentissa johtanut Petri Rinne Suomen Kylätoiminta ry:stä.

- Myös yhteisölähtöinen paikalliskehittäminen ja LEADER nousivat vahvasti esille – niille parlamentti esittää kymmenen prosentin rahoitusosuutta EU:n paikalliskehittämistä tukevista rahastoista ohjelmakaudelle 2021-2027.

Venhorstin julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Jutun pääkuvassa Suomen delegaatio vasemmalta: Antonia Husberg, Sofia Tuisku, Petri Rinne, Kim Smedslund, Tauno Linkoranta, Taina Väre, Hanna Ruohola ja Peter Backa.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020