Älykkäät maaseudut –kiertueella luotsattiin verkostot yhdessä kohti uutta aikaa

Millaisia ovat uuden vuosikymmenen maaseudut? Näillä sanoin avattiin helmikuun 12. päivänä satapäisen joukon siivittämänä Älykkäät Maaseudut- kiertueen avajaistilaisuus Tikkurilassa. Avajaisseminaarissa käytiin läpi CAP2027:n valmistelun asiaintila sekä strategialuonnoksen tilanne. Tilaisuudessa kuultiin katsaus tulevan rahoituskauden alustavista suuntaviivoista ja siitä, miten CAP-strategiasuunnitelman toimet yhteensovitetaan rakennerahastojen ja meri- ja kalatalousrahaston kanssa. Lisäksi tilaisuudessa kerrottiin maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan visio ja tavoitteet maaseutualueille tulevaisuudessa.

Seminaari käynnisti Älykkäät maaseudut -kiertueen, joka keräsi, joskin hieman alkusuunnitelmista poiketen, maaseudun ja maatalouden kehittäjät yhteen vuoden aikana. Lisäksi kiertueen kannalta ainutlaatuista oli se, että ensimmäistä kertaa samalla kiertueella olivat sekä maatalousrahaston, maaseutu- ja saaristopolitiikan toimijat.

Älykäs maaseutu –kiertueen tilaisuudet suunniteltiin järjestettäväksi keväällä kasvokkain-tilaisuuksina jokaisella ELY- keskusalueella. Kiertueen tavoitteena oli tukea CAP27:n alueellista ja paikallista suunnittelua eli käytännössä ELY-keskusten ja Leader-ryhmien työtä. Tarkoituksena oli, että maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto toisivat alueille valtakunnallista tietoa ja näkemystä uuden rahoituskauden valmisteluun. Ja vastaavasti ko. organisaatiot saisivat tietoa alueiden kehittämisen kärjistä ja uuden rahoituskauden suunnittelun tilanteesta. Ensimmäinen kiertueen tilaisuus ehdittiin järjestää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien toimesta 12.3. Kalajoella, mutta sitten tilanne muuttui dramaattisesti ja puhelimiin kilahti pahaa enteilevä viesti: Kiertue on peruttu, tulkaa kotiin.

Kalajoella järjestetyn kiertuetilaisuuden jälkeen puhujadelegaation oli tarkoitus siirtyä seuraavaksi päiväksi Rovaniemellä järjestettävään tilaisuuteen. Matkalla Kalajoelta Oulaisten rautatieasemalle tuli kuitenkin soitto tilataksiin; “Koronapandemian vuoksi Rovaniemen tilaisuus on peruttu, tulkaa kotiin!” Tämän soiton jälkeen eivät sitten virkamatkat olekaan pahemmin arkirytmiä häirinneet.

Virtuaalifasilitointia ja hybridiverkostoja COV19:n varjossa – alkoi uuden normaalin opettelu

Covid19-epidemia esti tilaisuuksien järjestämisen suunnitelmien mukaisesti. Tilanteeseen täytyi reagoida hyvin nopeasti: muuttaa suunnitellut tilaisuudet virtuaalisiksi, ottaa haltuun digitaalisia työvälineitä sekä kouluttaa puhujia ja alueiden vastuuhenkilöitä virtuaaliseen toimintaympäristöön. Lopputulemana oli, että 15 fyysisen tilaisuuden sijaan järjestettiin yksi kasvokkaintilaisuus ja 15 osallistavaa virtuaalista tilaisuutta. Lisäksi kiertueen valmistelun puitteessa toimijoita koulutettiin alkuvuonna kahdessa fyysisessä sekä neljässä virtuaalifasilitointikoulutuksessa fasilitoinnin ja esiintymisen saloihin.

Seuraavan puolen vuoden aikana toteutettiin laaja oppimisprosessi ja luotiin tehokkaat tavat alueellisten virtuaalisten tilaisuuksien järjestämiseen. Maaseutuverkostotoiminnan puitteissa suunniteltiin kolmivaiheinen alueellisten tilaisuuksien suunnitteluprosessi. Prosessi koostuu siis kolmesta vaiheesta: suunnittelutapaaminen, kenraaliharjoitus ja itse tilaisuus. Suunnittelussa ja toteutuksessa on selkeästi määritelty eri toimijoiden roolit ja vastuut.

Oppimista tuettiin kahdella eri tavalla

Vertaisoppimisen tueksi perustettiin ELY-keskusten ja verkostopalveluiden vastuuhenkilöille oma Teams-tiimi. Siellä jaettiin kaikkien käyttöön aluetilaisuuksien ohjelmat. Verkostopalvelut teki ohjelmapohjan, joka suunnittelupalaverissa muokattiin alueen näköiseksi. Lisäksi toisessa vaiheessa ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille järjestettiin koulusta virtuaalifasilitoinnista ja osallistamisesta lähinnä Zoom-ohjelmaa hyödyntäen.

Lopputulemana oli, että kaikilla ELY-keskusalueilla järjestettiin Älykkäät maaseudut -tilaisuus. Myös hieman vastahakoiset ja epäröivät alueet ovat intoutuneet virtuaalisen tilaisuuden järjestämiseen koulutuksen ja vertaisoppimisen myötä. Koko ketju MMM:stä ja Ruokavirastosta alueen toimijoihin oppii jatkuvasti lisää virtuaalisten välineiden hyödyntämisestä ja uusia välineitä otetaan verkostopalvelujen tuella käyttöön. Verkostopalvelut pystyy tehokkaasti tukemaan alueita osaamisen lisäämisessä ja tilaisuuksien teknisessä toteuttamisessa.

Ja mitä tästä opimme

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät saivat apua digiloikkaan: virtuaalitilaisuuksien järjestäminen ja fasilitointi työpajoineen. Syntyi selkeä kolmivaiheinen prosessi, miten aluetilaisuudet järjestettiin sekä selkeä eri tahojen roolijako. Koko ketjun osaaminen MMM-Ruokavirasto-ELY-keskukset-Leader-ryhmät on lisääntynyt. Toimijat ovat myös rohkeampia toimimaan virtuaalisessa ympäristössä. Lisäksi virtuaalitilaisuudet säästävät nyt ja tulevaisuudessa ELY-keskusten ja Leader-ryhmien resursseja.

Yhteistyö tiivistyy

Aluetilaisuudet on toteutettu yhteistyössä MMM:n, Ruokaviraston, Maaseutu- ja saaristopolitiikan verkostojen, ELY-keskusten ja Leader-ryhmien kanssa. Käytännön tekeminen on parantanut yhteistyötä ja selkeyttänyt rooleja. Verkostopalveluiden ja ELY-keskusten yhteistyö on tiivistynyt merkittävästi. Verkostopalvelut ja ELY-keskusalueet ovat myös oppineet toinen toisiltaan: on syntynyt jatkuvan kehittämisen prosessi.

Kustannustehokkuus, osaaminen ja hyvinvointi paranee

Virtuaalinen Älykkäät maaseudut -kiertue on tullut huomattavasti edullisemmaksi toteuttaa kuin normaali "kasvokkain" järjestetty kiertue. Kustannustehokkuus näkyy myös siinä, tilaisuuteen osallistumiskynnys on madaltunut ja virtuaalitilaisuuksiin on saatu runsaasti aivan uusia osallistujia. Digiosaaminen ja rohkeus on kehittynyt huimasti kaikilla, jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa. ELY-keskukset ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa apuun. Tämä käy ilmi mm. tuoreessa maaseutuverkoston ELY-keskuksille suunnatussa kumppanuuskyselyssä.

Ja mitä tästä seuraa

Verkostopalveluissa on kerätty prosessista kokemuksia kuluneen vuoden aikana. Kokemuksen pohjalta aikomuksena on järjestää virtuaaliaamukahvit, jossa kerromme kokemuksistamme ja mitä olemme oppineet virtuaalitilaisuuksien teknisestä toteuttamisesta, eri alustoista ja virtuaalifasilitoinnista. Teemana on virtuaalitilaisuuksien järjestäminen for dummies. Koska ainakin me olimme aivan noviiseja aluksi, joten pystymme hyvin samastumaan aloittelijoiden haasteisiin.

Muokkauspäivämäärä: 18.4.2021
Teksti: Teemu Hauhia