Koulutuksen palvelupaketin hakijan ohjeistus

Tutustuthan ohjeistukseen ennen kuin teet palvelupakettihakemuksen.

Palvelupaketin edellytykset

Kun olet aikeissa järjestää koulutustilaisuuden, tarkista ensin, täyttääkö tilaisuus palvelupaketin edellytykset:

 1. Tapahtuman tulee liittyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen. Maaseutuohjelman tavoitteisiin ja sisältöihin voit tutustua tarkemmin maaseutu.fi:ssä.
 2. Tapahtuman tulee olla verkostotoimintaa eli sen toteuttajina tulee olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta tahoa.
 3. Tapahtuman tulee olla alueellinen, maakunnallinen, ylimaakunnallinen tai valtakunnallinen. Paikallisia tapahtumia ei ensisijaisesti palvelupakettien puitteissa mahdollisteta.
 4. Tapahtuman tulisi poiketa järjestävien organisaatioiden tavanomaisesta toiminnasta, jota ne jo muutenkin harjoittavat.
 5. Tapahtuma on osallistujille maksuton.

Koulutustilaisuuden ja/tai koulutusmatkan sisällön osalta tavoitteena on, että sillä haetaan uudenlaisia avauksia verkoston toimintaan, verkostoidutaan toimijoiden kesken Euroopan Unionin alueella, pyritään saamaan uusia toimijoita maaseutuohjelman pariin tai luodaan uusia toimintatapoja verkostotoiminnan puitteissa.

Palvelupaketin käyttöön kuuluu viisi vaihetta:

1. Koulutustilaisuuden suunnitteluvaihe

 • Täytä kirjallinen suunnitelma valmiiseen suunnittelulomakkeeseen. Suunnitelmaan kirjataan mm. seuraavia asioita:
  • Miten tapahtuma liittyy ohjelman toteuttamiseen?
  • Miten palvelupaketin käytön edellytykset täyttyvät?
  • Miten hinnantarkistus toteutetaan?
  • Mikä on kohderyhmä ja toteutusalue?
  • Millainen on tapahtuman ohjelmaluonnos?
 • Muista lopuksi lähettää täytetty lomake. Verkostopalvelut käsittelee suunnitelman noin viikon kuluessa ja ilmoittaa siitä hakijalle. Samalla sovitaan yhteydenpidosta yksikön nimeämän vastuuhenkilön kanssa.
 • Jos sinulla on kysyttävää, saat meihin yhteyden sähköpostilla info@maaseutu.fi. Tarkemmat yhteystietomme löytyvät maaseutu.fi:stä


2. Koulutustilaisuuden viestintä

 • Lisää tapahtumasi Maaseutuverkosto.fi-sivulla olevan tapahtumakalenteriin, niin se kaikkien löydettävissä. Ilmoittautumislomakkeen laatimisessa voit tarpeen tullen voit pyytää apua verkostopalveluilta.
 • Käytä logoja oikein, se on tärkeää! Tutustu toimivan tiedottamisen vinkkeihin.
 • Markkinoi tilaisuutta monipuolisesti mm.
  • omien kanavien kautta (verkkosivut, sosiaalinen media, paikallislehdet, kaupungin tapahtumakalenteri, ilmoitustaulut jne.)
  • Maaseutu.fi-sivulla tarjoamalla ennakkojuttuja tai tekemällä uutisehdotuksia aineistolomakkeella.
  • Valmistaudu valokuvaamaan tai videoimaan tilaisuudessa.


3. Koulutustilaisuuden käytännön toteutus

 • Järjestäjä hoitaa käytännön järjestelyt kuten tilavaraukset, tarjoilut, luennoitsijat jne.
 • Ilmoita tilaisuuden alussa, että tilaisuudessa kuvataan.
 • Muista kerätä osallistujalistaan allekirjoitukset ja ottaa valokuvia tilaisuudessa.


4. Koulutustilaisuudesta raportointi

 • Tee raportti tapahtumasta valmiin raportointilomakkeen avulla.
 • Lähetä allekirjoitettu osallistujalista skannattuna info@maaseutu.fi -osoitteeseen.
 • Jaa kuvat käyttöömme. Tarvittaessa voit tallentaa ne verkkopalveluumme, jonne saat osoitteen yhteyshenkilöltäsi.
 • Lähetä tilaisuudesta tehdyt lehtijutut, saadut palautteet yms. skannattuna osoitteeseen info@maaseutu.fi tai lataa ne verkkopalveluun kuvien kanssa.


5. Koulutustilaisuuden laskutus

 • Laskuta verkostopalveluita koontilaskulla.
 • Muista liittää koontilaskuun osallistujalista ja kopio kaikista tapahtumaan liittyvistä palvelupaketin kautta katetuista kuluista.
 • Laskutustietomme löytyvät maaseutu.fi:stä
Muokkauspäivämäärä: 25.8.2020