Palvelupaketit koulutukseen, innovaatioleireihin ja kv-toimintaan

Palvelupaketit koulutukseen, innovaatioleireihin ja kv-toimintaan

Palvelupaketti on työkalu, jonka avulla maaseutuverkoston toimijat voivat toteuttaa koulutustilaisuuksia, innovaatioleirejä ja kansainvälisyyttä tukevia kv-tapahtumia. Teethän palvelupakettisuunnitelman vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuuden tai tapahtuman ajankohtaa, jotta se ehditään käsitellä ajoissa.

1. Koulutuksen palvelupaketti on näppärä apu
koulutustilaisuuksien ja koulutusmatkojen järjestämisessä Euroopan Unionin alueella. Palvelupaketin avulla voidaan kattaa yleisimpiä koulutustilaisuuden ja/tai koulutusmatkan järjestelykuluja. Koulutusmatkan osalta lento- ja majoituskulut eivät kuitenkaan kuulu palvelupaketin sisältöön.


Esimerkiksi seuraavat kulut soveltuvat palvelupakettiin:

  • tilavuokrat
  • kahvitukset (ei ruokailuja)
  • luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (Huomaa valtion matkustussäännön mukainen muistilista matkakulujen veloittamisesta)
  • logistiikkakustannukset kuten bussikuljetukset tilaisuuteen sekä kuljetukset koulutusmatkan kohdemaassa
  • It-palvelut (esim. webcasting)
  • lehti-ilmoitukset
  • muut soveltuvat koulutukseen ja/tai koulutusmatkaan liittyvät palvelut (sovitaan erikseen)

Päiväkohtainen palvelupaketti on enimmäismäärältään 1500 euroa (alv. 0%).
Monipäiväisen tilaisuuden tai koulutusmatkan osalta palvelupaketin enimmäismäärä on 3000 euroa (alv. 0%). Laajempien kokonaisuuksien osalta voitte ottaa yhteyttä suoraan Maaseutuviraston verkostopalvelut-yksikköön.


Palvelupaketin avulla ei voida kattaa järjestävien tahojen omia kuluja. Eli esimerkiksi
järjestävän tahon asiantuntijan matkakulut tai tapahtumaan ja sen suunnitteluun
käytetty työaika eivät voi kuulua palvelupakettiin.

Kiinnostuitko? Lue tarkemmin käytännön toteutuksesta hakijan ohjeista.

2. Innovaatioleirin palvelupaketti on tarkoitettu maaseudun kehittämistoiminnan monipuoliseen edistämiseen. Palvelupaketin avulla voidaan kattaa yleisimpiä leirin järjestelykuluja.


Esimerkiksi seuraavat kulut soveltuvat palvelupakettiin:
• tilavuokrat
• kahvitukset (ei ruokailuja)
• fasilitointi
• luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (Valtion matkustussäännön mukaan huomioiden muistilista matkakulujen veloittamisesta)
• logistiikkakustannukset (esimerkiksi bussikuljetukset tilaisuuteen)
• It-palvelut (esim. webcasting)
• lehti-ilmoitukset
• muut soveltuvat koulutukseen liittyvät palvelut (sovitaan erikseen)

Palvelupaketin arvo on enimmillään 4000 € (sis alv.). Laajempien kokonaisuuksien osalta voitte ottaa yhteyttä suoraan verkostopalveluihin. Palvelupaketin avulla ei voida kattaa järjestävien tahojen omia kuluja. Eli esimerkiksi järjestävän tahon asiantuntijan matkakulut, tai tapahtumaan ja sen suunnitteluun käytetty työaika, eivät ole hyväksyttävä kulu.

Lue lisää innovaatioleirin palvelupaketista

3. Kv-toiminnan palvelupaketti kohdentuu ensisijaisesti matkakustannuksiin. Paketti on tarkoitettu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen kv-verkostojen rakentamiseen ja toimimiseen maaseutuverkoston edustajana kv-työryhmissä ja –seminaareissa. Kv-palvelupakettien tavoitteena on tehdä uudenlaisia avauksia verkoston toimintaan sekä saada uusia ideoita ja osaamista alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen. Kv-pakettien tavoitteena tulisi aina olla konkreettisen toiminnan ja toimenpiteiden luominen. Tulosten jalkauttaminen ja niiden eteenpäin vieminen tulee ottaa suunnittelussa erittäin tarkasti huomioon!

Kv-toiminnan palvelupaketilla voidaan kattaa matkakustannuksia, jotka syntyvät suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kv-verkostojen rakentamisesta ja toimimisessa maaseutuverkoston edustajana kv-työryhmissä ja –seminaareissa.


Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti: Muistilista matkakulujen veloittamiseen
Matkustussääntöön on poikkeuksia:

  •  kv-palvelupaketin kautta ei makseta päivärahoja,
  • majoituskustannus voi olla korkeintaan 100 €/yö ja

Palvelupaketilla korvattava matkakustannus on korkeintaan 1000 €/hlö. Yhdelle matkalle hyväksytään korkeintaan kaksi henkilöä. Täten palvelupakettia kohden korvattava matkakustannus voi olla korkeintaan 2000 euroa (sis alv.). Matka ei saa olla minkään käynnissä olevan hankkeen tms. toimenpide.


Lisätietoa kv-toiminnan palvelupaketin ohjeistuksesta