Maaseutuverkoston toimintakertomukset ja -suunnitelmat

Toimintakertomus tiivistää vuoden tapahtumat, teemat, vaikutukset ja verkoston tekemiset yksiin kansiin. Suunnitelmassa luodaan kokonaiskuvan hahmotelma tulevaan.
Muokkauspäivämäärä: 9.6.2020