Vuosikertomukset ja -suunnitelmat

Maaseutuohjelman vuosikertomukset

Maaseutuohjelman edistymisestä kertovat vuosittain ilmestyvät raportit, joissa esitellään päättyneen vuoden lopun tilanne.

Vuoden 2020 raportti
Tiivistelmä vuoden 2020 raportista
Vuoden 2020 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

Vuoden 2019 raportti
Tiivistelmä vuoden 2019 raportista

Vuoden 2019 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

Vuoden 2018 raportti
Tiivistelmä vuoden 2018 raportista

Vuoden 2018 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot


Vuoden 2017 raportti
Tiivistelmä vuoden 2017 raportista
Vuoden 2017 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

Vuoden 2016 raportti
Tiivistelmä vuoden 2016 raportista
Vuoden 2016 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

Vuoden 2015 raportti [2,25 Mt]
Tiivistelmä vuosien 2014–2015 raportista [pdf, 45 kt]

Haluatko tutkia tarkemmin? Tietosivut kertovat eri toimenpiteiden edistymisestä.

(koosteet kertovat mitä on tapahtunut 31.12.2020 mennessä)

(Huomioithan, että PDF-tiedostot eivät ole saavutettavia)

1.1. Tuki ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankintaan
1.2. Tuki esittely ja tiedotustoimintaan
2.1. Neuvonta
4.1 Tuki maatilojen investointeihin
4.2. Tuki maataloustuotteiden jalostukseen, kaupan pitämiseen ja tai kehittämiseen
4.4. Tuki maatalouden ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseen liittyviin ei-tuotannollisiin investointeihin

5. Tuki laajakaistainfrastruktuuriin (vuoden 2019 versio)
6.1. Yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille
6.2. Yrityksen perustamistuki muuhun kuin maataloustoimintaan maaseutualueilla
6.4. Tuki investointeihin muun kuin maataloustoiminnan perustamiseksi ja kehittämiseksi
7.1 Suunnitelmien ja selvitysten laatiminen ja päivittäminen
7.2 Tuki pieninfrastruktuurin luomiseksi
7.3 Tuki laajakaistainfrastruktuuriin ja verkossa toimivat palvelut
7.4 Maaseudun palvelujen kehittäminen
7.5 Tuki investointeihin vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön
7.6 Tuki kylät ja maaseutumaisema
10.1 Ympäristökorvaukset
10.2 Tuki maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kestävää käyttöä ja kehittämistä varten
11.2 Luonnonmukainen tuotanto
13. Luonnonhaittakorvaukset
14. Eläinten hyvinvointi
16.1 Innovaatioryhmät
16.2 Uudet tuotteet ja menetelmät
16.3 Mikroyritysten yhteistyö
16.4 Elintarvikkeiden ketjut
16.5 Energia ja ympäristö
16.6 Biomassa
16.9 Green care
16.10 Muut yhteistyötoimet
19. Leader
Muokkauspäivämäärä: 3.3.2022