Tietoa haetuista tuista

Maaseutuohjelman rahoitus on julkista. Ruokavirasto julkistaa tiedot EU:n maaseuturahastosta ja maataloustukirahastosta tukea saaneista yrityksistä ja yksityishenkilöistä verkkopalvelussa. Tiedot julkaistaan vuosittain.

Hankerekisteristä löytyvät tiedot vuosina 2014–2020 myönnetyistä yritys- ja hanketuista. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Maaseutu.fi:stä löydät tiedot siitä, kuinka paljon maaseutuohjelman eri mahdollisuuksia on hyödynnetty.

Muokkauspäivämäärä: 10.11.2020