Edistymisen mittarit

Maaseutuohjelman 2014-2020 edistymistä arvioidaan seuraavien indikaattorien valossa. Luvuissa on mukana 31.12.2016 mennessä maksettu rahoitus. Lisäksi käynnissä on lukuisia hankkeita.
  Tavoite Josta Leader-rymien osuus Toteuma 31.12.2016
Koulutukseen osallistuneet henkilöt* 25 000 hlö 5 000 hlö  
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa   717 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa   20 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä 50 yritystä 46 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa   6 334 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa   10 417 tilaa
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % käytössä olevasta maatalousmaasta   90 %
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % käytössä olevasta maatalousmaasta   9,7 %
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä 500 yritystä 244 yritystä
Luodut työpaikat* 5 700 työpaikkaa 1 700 työpaikkaa  
Hankkeet 3 910 hanketta 3 000 151 hanketta
- palveluiden ja kylien kehittäminen  3 500 hanketta 3 000 hanketta 148 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta    
- yhteistyötoimet 310 hanketta   3 hanketta