Edistymisen mittarit

Maaseutuohjelman 2014-2020 edistymistä arvioidaan seuraavien indikaattorien valossa. Luvuissa on mukana 31.12.2017 mennessä maksettu rahoitus. Lisäksi käynnissä on lukuisia hankkeita.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet ja toteuma          
  Tavoite rahoituskaudelle         2014-2020(2023) josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2017 (päättyneet hankkeet) josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2017 (hyväksytyt hankkeet*) josta Leader-ryhmien osuus
Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö 5 000 hlö 990 hlö 289 hlö 18 073 hlö 855 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa   1 743 tilaa   2 499 tilaa  
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa   215 tilaa   576 tilaa  
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä 50 yritystä 111 yritystä 19 yritystä 178 yritystä 28 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa   6 182 tilaa      
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa   13 367 tilaa      
- neuvontakäynnit (ei sis. tavoitteeseen)     31 500 kpl      
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % KMM:sta   91 % KMM:sta      
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % KMM:sta   10,4 % KMM:sta      
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä 500 yritystä 824 yritystä 375 yritystä 1 505 yritystä 673 yritystä
Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa 1 700 työpaikkaa 796 työpaikkaa 277 työpaikkaa 1 903 työpaikkaa  579 työpaikkaa
- lisäksi muut yritys- ja hanketoiminnassa luodut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen)     313 työpaikkaa 82 työpaikkaa 601 työpaikkaa 106 työpaikkaa
- lisäksi myötävaikutetut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen)     49 200 työpaikkaa      
Hankkeet 3 910 hanketta 3 000 hanketta        
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta   673 hanketta 640 hanketta 1 397 hanketta 1 298 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta   6 hanketta   26 hanketta  
- yhteistyötoimet 310 hanketta   56 hanketta 3 hanketta 259 hanketta 66 hanketta
- lisäksi koulutus- ja tiedosvälityshankkeet (ei sis. tavoitteeseen)     39 hanketta 14 hanketta 212 hanketta 43 hanketta
*Maksettu vähintään yksi välimaksu