Edistymisen mittarit

Maaseutuohjelman 2014-2020 edistymistä arvioidaan seuraavien indikaattorien valossa. Luvuissa on mukana 31.12.2018 mennessä maksettu rahoitus. Lisäksi käynnissä on lukuisia hankkeita.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet ja toteuma          
  Tavoite rahoituskaudelle         2014-2020(2023) josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2018 (päättyneet hankkeet) josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2018 (hyväksytyt hankkeet*) josta Leader-ryhmien osuus
Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö 5 000 hlö 3 777 hlö 289 hlö 44 614 hlö 855 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa   4 038 tilaa   1 026 tilaa  
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa   495 tilaa   411 tilaa  
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä 50 yritystä 213 yritystä 19 yritystä 107 yritystä 28 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa   6 011 tilaa      
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa   16 699 tilaa      
- neuvontakäynnit (ei sis. tavoitteeseen)     n. 45 000 kpl      
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % KMM:sta**   90 %       
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % KMM:sta**   13,1 %       
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä 500 yritystä 1 599 yritystä 375 yritystä 921  yritystä 673 yritystä
Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa 1 700 työpaikkaa 1 706 työpaikkaa 277 työpaikkaa 2 675 työpaikkaa  579 työpaikkaa
- lisäksi muut yritys- ja hanketoiminnassa luodut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen)     676 työpaikkaa 82 työpaikkaa 345 työpaikkaa 106 työpaikkaa
- lisäksi myötävaikutetut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen)     n. 45 000 työpaikkaa      
Hankkeet 3 910 hanketta 3 000 hanketta        
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta   1 539 hanketta 640 hanketta 720 hanketta 1 298 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta   28 hanketta   26 hanketta  
- yhteistyötoimet 310 hanketta   179 hanketta 3 hanketta 260 hanketta 66 hanketta
- lisäksi koulutus- ja tiedosvälityshankkeet (ei sis. tavoitteeseen)     111 hanketta 14 hanketta 168 hanketta 43 hanketta
*Maksettu vähintään yksi välimaksu            
 ** KMM eli käytössä oleva maatalousmaa