Edistymisen mittarit

Maaseutuohjelman 2014-2020 edistymistä arvioidaan seuraavien indikaattorien valossa. Luvuissa on mukana 31.12.2020 mennessä maksettu rahoitus. Lisäksi käynnissä on lukuisia hankkeita.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet ja toteuma
Tavoite rahoituskaudelle 2014-2020(2023) josta Leader-ryhmien osuus

Tavoite 2025 (ei sis. elvytystä)

josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2020, päättyneet hankkeet josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2020, käynnissä olevat hankkeet* josta Leader-ryhmien osuus
Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö 5 000 hlö52 000 hlö5 600 hlö 29 888 hlö 3 981 hlö 11 022 hlö 385 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa 9 000 tilaa 4 797 tilaa 968 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa 2 700 tilaa 1 237 tilaa 379 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä 50 yritystä750 yritystä150 yritystä 471 yritystä 96 yritystä 114 yritystä 25 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa 6 100 tilaa 5 981 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa 43 000 tilaa 20 522 tilaa
- neuvontakäynnit (ei sis. tavoitteeseen) n. 82 000 kpl
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % KMM:sta** 83 % KMM:sta 88%
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % KMM:sta** 16 % KMM:sta 13,9%
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä 500 yritystä6 600 yritystä2 000 yritystä 3 473 yritystä 1 611 yritystä 970 yritystä 413 yritystä
Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa 1 700 työpaikkaa7 000 työpaikkaa2 500 työpaikkaa 3 699 työpaikkaa 1 138 työpaikkaa 5 181 työpaikkaa 1 272 työpaikkaa
- lisäksi muut yritys- ja hanketoiminnassa luodut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) 1 694 työpaikkaa 507 työpaikkaa 1 145 työpaikkaa 84 työpaikkaa
- lisäksi myötävaikutetut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) n. 50 000 työpaikkaa
Hankkeet 3 910 hanketta 3 000 hanketta6 010 hanketta4 500 hanketta
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta 5 100 hanketta 3 073 hanketta 2 880 hanketta 574 hanketta 497 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta 100 hanketta 71 hanketta 11 hanketta 21 hanketta -
- yhteistyötoimet 310 hanketta 810 hanketta 556 hanketta 173 hanketta 292 hanketta 48 hanketta
- lisäksi koulutus- ja tiedosvälityshankkeet (ei sis. tavoitteeseen) 301 hanketta 83 hanketta 100 hanketta 25 hanketta
*Maksettu vähintään yksi välimaksu
** KMM eli käytössä oleva maatalousmaa
Muokkauspäivämäärä: 20.8.2021