Edistymisen mittarit

Maaseutuohjelman 2014-2020 edistymistä arvioidaan seuraavien indikaattorien valossa. Luvuissa on mukana 31.12.2019 mennessä maksettu rahoitus. Lisäksi käynnissä on lukuisia hankkeita.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet ja toteuma
Tavoite rahoituskaudelle 2014-2020(2023) josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2019 (päättyneet hankkeet) josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2019
(hyväksytyt hankkeet*)
josta Leader-ryhmien osuus
Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö 5 000 hlö 15 827 hlö 1 859 hlö 23 537 hlö 5 333 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa 5 863 tilaa 1 069 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa 824 tilaa 530 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä 50 yritystä 333 yritystä 61 yritystä 123
yritystä
30 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa 6 058 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa 18 715 tilaa
- neuvontakäynnit (ei sis. tavoitteeseen) n. 60 000 kpl
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % KMM:sta** 91 %
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % KMM:sta** 12,3 %
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä 500 yritystä 2 478yritystä 1 165 yritystä 916
yritystä
357
yritystä
Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa 1 700 työpaikkaa 3 160 työpaikkaa 1 138
työpaikkaa
5 564
työpaikkaa
1 325 työpaikkaa
- lisäksi muut yritys- ja hanketoiminnassa luodut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) 1 681 työpaikkaa 134 työpaikkaa 1 578
työpaikkaa
111
työpaikkaa
- lisäksi myötävaikutetut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) n. 45 000 työpaikkaa
Hankkeet 3 910 hanketta 3 000 hanketta
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta 2 323 hanketta 2 190 hanketta 581 hanketta 505 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta 52 hanketta 9 hanketta 21
hanketta
1 hanke
- yhteistyötoimet 310 hanketta 383 hanketta 128 hanketta 241 hanketta 39 hanketta
- lisäksi koulutus- ja tiedosvälityshankkeet (ei sis. tavoitteeseen) 219 hanketta 67 hanketta 133
hanketta
24 hanketta
*Maksettu vähintään yksi välimaksu
** KMM eli käytössä oleva maatalousmaa
Muokkauspäivämäärä: 15.10.2020