Edistymisen mittarit

Maaseutuohjelman 2014-2020 edistymistä arvioidaan seuraavien indikaattorien valossa. Luvuissa on mukana 31.12.2018 mennessä maksettu rahoitus. Lisäksi käynnissä on lukuisia hankkeita.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet ja toteuma
Tavoite rahoituskaudelle 2014-2020(2023) josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2018 (päättyneet hankkeet) josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2018 (hyväksytyt hankkeet*) josta Leader-ryhmien osuus
Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö 5 000 hlö 3 777 hlö 389 hlö 44 614 hlö 855 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa 4 038 tilaa 1 026 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa 495 tilaa 411 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä 50 yritystä 213 yritystä 35 yritystä 107 yritystä 18 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa 6 032 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa 16 699 tilaa
- neuvontakäynnit (ei sis. tavoitteeseen) n. 45 000 kpl
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % KMM:sta** 90 %
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % KMM:sta** 13,1 %
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä 500 yritystä 1 599 yritystä 745 yritystä 921 yritystä 394 yritystä
Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa 1 700 työpaikkaa 1 706 työpaikkaa 617 työpaikkaa 2 675 työpaikkaa 877 työpaikkaa
- lisäksi muut yritys- ja hanketoiminnassa luodut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) 676 työpaikkaa 208 työpaikkaa 345 työpaikkaa 10 työpaikkaa
- lisäksi myötävaikutetut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) n. 50 000 työpaikkaa
Hankkeet 3 910 hanketta 3 000 hanketta
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta 1 539 hanketta 1 459 hanketta 720 hanketta 644 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta 28 hanketta 26 hanketta
- yhteistyötoimet 310 hanketta 179 hanketta 74 hanketta 260 hanketta 45 hanketta
- lisäksi koulutus- ja tiedosvälityshankkeet (ei sis. tavoitteeseen) 111 hanketta 38 hanketta 168 hanketta 31 hanketta
*Maksettu vähintään yksi välimaksu
** KMM eli käytössä oleva maatalousmaa
Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020