Tavoitteet ja tulokset

Jotta voisimme hyvin. Maaseutuohjelma on olemassa, jotta me ihmiset ja ympäristö kaikkialla maassa voisimme hyvin. Ohjelman tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa elinkeinoja sekä parantaa ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja ympäristön tilaa.


Haluatko tutkia tavoitteiden edistymistä tarkemmin? Tarkastele taulukkona.

Vuosina 2007–2013 aikaansaatua

Haluatko lisätietoa kehityksestä maaseudulla? Luonnonvarakeskus tuottaa tilastoja, joista käy ilmi muun muassa talkootyön määrä maaseudulla, maatilojen energiankulutus ja kasvihuonepäästöt tai lintujen ja perhosten määrä. Tutustu Agrikaattori-palveluun

Edistymistä kuvaavat indikaattorit tavoitteittain

Maaseutuohjelman toimenpiteet jaoteltuna sen mukaan mitä tavoitetta ne edistävät


Muokkauspäivämäärä: 15.10.2020