Kotouttaminen

Kotouttaminen auttaa uusia ja vanhoja asukkaita

Tila ja puhdas luonto ovat maaseudun vetovoimatekijöitä. Niistä nauttiakseen maahan tulija saattaa kaivata vierellä kulkijan ja opastajan, jonka avulla suuri metsä tai tunturi ei tunnu pelottavalta vaan mahdollisuudelta. Esimerkiksi tällaista kotouttamista on tehty maaseutuohjelman rahoituksella Tunturi-lapissa. Kotouttaminen maaseudulla on usein yhteisöllisyyden luomista, josta pääsevät osalliseksi uudet ja vanhat asukkaat.

Työllistyminen ja koulutuksen saatavuus ovat kotoutumisen haasteita maaseudulla. Niiden taklaamiseksi on kehitetty luovia tapoja yhdistää maahanmuuttajien sekä yrityskentän ja yhteisöjen tarpeita. Punkalaitumella onnistuneen kotoutuksen ansiosta kaikille maahanmuuttajataustaisille asukkaille on löytynyt opiskelu- tai työpaikkaa. Avainasemassa on ollut yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Maahanmuuton ansiosta maaseudulle voidaan saada työikäistä väestöä tasapainottamaan väestön ikääntymisestä johtuvaa huoltosuhteen vinoumaa ja työvoimapulaa.

Maaseuturahaston tukema kotouttaminen tapahtuu maaseutuohjelman hankkeina. Toteutetuissa kotoutushankkeissa on ollut kieli- ja tietotekniikkakoulutusta, vierailukäyntejä eri viranomaisten luona, tapakulttuurin opettelua sekä yhteistyötä yrityskentän kanssa. Kulttuuria sekä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tukemalla lisätään kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistä toimintaa ja valmennetaan uusia osaajia monenlaisiin töihin.

Maaseuturahaston tukea kehittämishankkeisiin voivat hakea kuntien, yhdistysten, järjestöjen ja osuuskuntien kaltaiset yhteisöt. Hanketta suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen tai paikalliseen Leader-ryhmään.

Muita rahoitusmahdollisuuksia kotouttamiseen

AMIF

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (sisäministeriö)

ESR

Euroopan sosiaalirahasto (työ- ja elinkeinoministeriö)

EAKR

Euroopan aluekehitysrahasto (työ- ja elinkeinoministeriö)
Esimerkkejä rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetuista maahanmuuttajille suunnattuja toimia sisältävistä hankkeista löydät osoitteesta www.eura2014.fi/rrtiepa/ erilaisilla hakusanoilla. Valitsemalla Sisällöllisiä luokitteluja -kohdasta Maahanmuuttajien kotouttaminen löydät hankkeita, joiden tavoitteena on eri tavoin edistää maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

FEAD

Vähävaraisten avun rahasto (työ- ja elinkeinoministeriö)

Lisäksi rahoitusta mm. seurakuntien, eri järjestöjen (esim. SPR), opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja RAY:n kautta.

Kannattaa seurata eri rahoittajien hakuilmoituksia aktiivisesti netistä, sillä hakuajat ja hakujen sisällöt vaihtelevat.


Muokkauspäivämäärä: 8.7.2021