Innovaatiot

Lisää kilpailukykyä, tehokkuutta ja kestävyyttä

Kuuluisa maalaisjärki tuottaa keksintöjä joka päivä. Maaseutuohjelman tuella näistä keksinnöistä voi syntyä laajaa joukkoa hyödyttäviä innovaatioita, jotka uudistavat koko alaa. Kaikki maaseutuohjelman tukimuodot edistävät uudistumista ja innovatiivisuutta tavalla tai toisella.

Löydät täältä tietoa mahdollisuuksista, joita maaseutuohjelma tarjoaa elinkeinojen kehittämiseen ja innovaatioiden edistämiseen. Yhteisenä nimittäjänä mahdollisuuksille on yhteistyö eri tahojen välillä. Yhteistyökumppanit voivat olla omasta tai naapurimaakunnasta tai vaikkapa muualta Euroopasta. Liikkeelle voi lähteä pienestikin, testaillen oman idean kantavuutta.

Kannattaa tutustua yhteistyöhankkeeseen, joka on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija tekee yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Maaseudun innovaatioryhmät kannattaa pitää silmällä

Maaseudun innovaatioryhmät (EIP-ryhmät) on perustettu ratkaisemaan jokin maa- ja metsätalouden käytännön ongelma. Ne parantavat maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Toiminnassa yhdistyvät yrittäjien käytännönläheinen osaaminen ja muiden asiantuntijoiden tietämys. Ryhmät ratkaisevat jonkin tunnistetun ongelman ja jakavat syntyneen innovaation yleisesti käyttöön.

Innovaatioryhmärahoitusta kaudelle 2014–2020 on jaettu hyvin erilaisiin kohteisiin, kannattaa seurata valittujen ryhmien toimintaa ja napata parhaat ideat omaan työhön. Maaseutuohjelmassa on myös paljon muita mahdollisuuksia innovatiivisen ja uudistavan työn tukemiseen.

Eurooppalainen verkosto innovaattoreiden tukena

Ideoita ja ratkaisuja ei kannata jemmata oman maan sisälle. Maaseudun innovaatioryhmät jakavat työnsä tuloksia myös eurooppalaisessa maaseudun kehittämisverkostossa. Innovaatioryhmät saavat kansainvälisyyteen tukea myös Brysselistä, jossa toimii EU-komission EIP-AGRI Service Point. Se välittää tietoa ja kytkee yhteen satoja Euroopan innovaatioryhmiä.

Lisätietoja EIP-AGRI Service Pointin sivuilta

Muokkauspäivämäärä: 15.7.2021