Ympäristötoimien tuloksellisuusarviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman arvioinnin yhtenä osuutena oli ympäristötoimien tuloksellisuuden arviointi, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja tullaan toistamaan vuonna 2019.

Arvioinnissa selvitettiin, missä määrin maaseutuohjelmassa on toteutettu luonnon monimuotoisuutta ja
maisemaa, vesien ja maaperän hyvää tilaa sekä ilmastonmuutoksen hillintää edistäviä toimenpiteitä. Arviointi tarkasteli erityisesti seuraavia asioita: Ravinnekuormitus ja eroosio, torjunta-aineiden käyttö, luonnon monimuotoisuus, hiilen sitominen peltomaahan, energian säästö ja -tehokkuus, maatalouden ammoniakkipäästöt sekä uusiutuvan energian käyttö.

Ympäristötoimien tuloksellisuuden arviointi. LUKE, 2017.
Arvioinnin esittelypaketti

Tiedote: Maaseutuohjelma on yhteiskunnan panostus ympäristönhoitoon ja talouskasvuun

Muokkauspäivämäärä: 25.10.2021