Arviointi Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle

Tämä raportti esittää tulokset arvioinnista, joka käsittelee Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle. Arvioinnissa tarkasteltiin sekä maaseutuohjelman toteutusta, tuloksellisuutta että ympäristöllistä vaikuttavuutta.

Keskeisin tavoite oli vastata kolmeen EU:n jäsenmaille yhteiseen arviointikysymykseen. Lisäksi kansallisesti haluttiin selvittää eri ohjelmatoimenpiteiden vahvuuksia ja heikkouksia, sekä saada kehittämisehdotuksia seuraavan rahoituskauden valmistelua varten.

Arvioinnin toteuttivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Luonnonvarakeskus (Luke). SYKE oli päävastuussa vaikuttavuuden ja Luke tuloksellisuuden arvioinnista. Arvioinnin osana toteutettiin tapaustutkimuksia eräistä vaikuttavuudeltaan heikosti tunnetuista ohjelmatoimenpiteistä.

Seuraavalla rahoituskaudella luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisintä on turvata ja mieluiten kasvattaa M10 ympäristökorvauksen tärkeimpien toimenpiteiden sekä M04.4 ei-tuotannollisten investointien rahoitusta. Vaikuttavuudeltaan keskeisin osa ympäristökorvausta ovat ympäristösopimukset. Niiden ohella on tärkeää turvata riittävä rahoitus erilaisia ei-tuotannollisia nurmia ylläpitäville lohkokohtaisille toimenpiteille.

Lue lisää: Arviointi Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle -loppuraportti

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020