Arviointi

Riippumattomat tutkijat arvioivat suunnitelmallisesti ja kattavasti maaseutuohjelmaa. Tarkastelussa käytetään sovittuja seurantaindikaattoreita ja tilastotietoa. Lisäksi teetetään selvityksiä ja tutkimuksia. Vuonna 2017 arvioidaan ohjelman tuloksellisuus ja vuonna 2019 tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Ohjelman loputtua tehdään jälkiarviointi.

 Arvioinnin toteutussuunnitelma [pdf 221 kt]
 

MMM on teettänyt Luonnonvarakeskuksella selvityksen taustamateriaaliksi tukemaan maaseutuohjelman arviointia. Selvitys on luettavissa täältä.

Tehtyjä arviointeja käsiteltiin seminaarissa 30.10.2017. Tutustu esityksiin.

Arviointien aikataulutus


Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää arviointeja ohjelman eri osa-alueista. Alla on lueteltu ajankohtaisia arviointeja listattuna maaseutuohjelman tavoitteiden mukaan (tilanne 2.10.2017). Valmistuneisiin arviointeihin voit tutustua täällä.


•    Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät
Selvitys neuvontatoimenpiteen toteutuksesta, tuloksista ja alustavista vaikutuksista. Käynnissä. MDI ja Avaintaito. 

•    Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tehostuvat 

•    Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat
Ympäristötoimien tuloksellisuuden arviointi. Valmis. Luke. 
Maaseutuohjelman maatalousluonnon monimuotoisuutta ja maisemaa edistävien toimenpiteiden arviointi Hankintamenettely käynnissä.
Kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöjen, hiilensidonnan sekä vesien ja maaperän tilaa edistävien toimenpiteiden arviointi maaseutuohjelmassa. Tulossa hakuun

•    Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat
Selvitys maaseudun kehittämisohjelmien työllisyysvaikutuksista ja aluetaloudellisista vaikutuksista. Tarjouskilpailu päättynyt. 

•    Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu

•    Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia
Selvitys tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn. Käynnissä. PTT ja MDI.

•    Hallinnollinen tehokkuus, Leader-toimintatapa ja tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus
Valtakunnallisten hankkeiden vaikuttavuuden arviointi. Käynnissä. MDI ja TK-Eval.

•    Maaseutuverkosto
Maaseutuverkoston tuloksista ja alustavista vaikutuksista. Valmis. Ramboll Consulting Oy.


Käynnissä olevien tarjouskilpailujen hankinta-asiakirjat löytyvät MMM.fi-sivustolta.

Ohjeet arviointien tekijöille raportointia varten.

Etsitkö tietoa kauden 2007-2013 arvioinneista? Tutustu aikaisempiin ohjelmakausiin.
 
Lisätietoja: erityisasiantuntija Eero Pehkonen
etunimi.sukunimi(at)mmm.fi