Kesamaatilamatkailu

Esittelyssä Älykkäin kylä -kilpailun osallistujat

Älykkäin kylä -kilpailuun osallistuu yhteensä 33 kylää ympäri Suomea.

Pohjois-Suomi

Rautiosaari, Rovaniemi

• Asukkaita on noin 550
• Suunnitelmissa: Selvittää, miten hyödyntää ja kehittää valokuituverkon käyttöä, kyläviestinnän kehittäminen, upean luontoympäristömme hyödyntäminen harrastustoiminnassa ja kehittämisessä, Hiidenkirnujen alueen kehittäminen, uimarannan alueen kehittäminen, yhteistyö naapurikylien kanssa sekä kyläläisten aktivoiminen mukaan kylän kehittämiseen.
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka
http://www.rautiosaari.fi/, https://kylaverkko.rautiosaari.fi/, https://www.valajas.net/, http://www.hiidenkirnut.com/, https://retkipaikka.fi/sukulanrakan-hiidenkirnut-rovaniemi/
Facebook

Lehtojärvi, Rovaniemi

• Asukkaita noin 300
• Suunnitelmissa: Panostetaan kylän tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen.
• Teemat: Nuoret, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta
http://www.lehtojarvi.fi/

Pyhä/Pyhäjärvi, Pelkosenniemi

• Asukkaita noin 250
• Suunnitelmissa: Lähipalveluiden kehittäminen sisältäen erilaisia vapaa-ajantoimintoja eri-ikäisille, mutta myös koulun ja päivähoidon järjestyminen alueelle
• Teemat: Koulut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Yritysten kehittäminen
https://www.pyhankylayhdistys.fi/

Käylä, Kuusamo

• Asukkaita noin 300
• Suunnitelmissa: kylän vetovoimaisuuden lisääminen (alueelle tarvitaan lisää lapsiperheitä jotta koulu pysyy pystyssä), kyläläisten digiosaamisen vahvistaminen ja kylätalon palveluiden kehittäminen.
• Teemat: Koulut, Sote-palvelut, Nuoret, Vanhukset, Uusasukashankinta
http://www.käylä.fi/

Paakkola, Tervola

• Asukkaita 164
• Suunnitelmissa: Parantaa arjen turvallisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia elämänkaaren eri vaiheissa, turvata palveluiden saatavuus kylällä kehittämällä hyvinvointipalveluiden tuottamisen kumppanuusmallit kolmannen, julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyönä ja luoda kolmannen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalli, sisältäen viestinnän ja hyvinvointitiedon tuotannon.
• Teemat: Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Uusasukashankinta, Lähiruoka, Kolmannen sektorin liiketoiminnan kehittäminen ja tukeminen, Kylätoiminnan kehittäminen
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/
www.facebook.com/paakkola.tervola/, http://www.facebook.com/paakkolankyla/

Nakertaja-Hetteenmäki, Kajaani

• Asukkaita noin 2 400
• Suunnitelmissa: autetaan ikäihmisten kotona asumista lisäämällä heille suunnattuja palveluita esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen avulla, osallistetaan nuoria kylätoimintaan, lisätään yhteistyötä paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa
• Teemat: Sote-palvelut, Nuoret, Vanhukset, Uusasukashankinta
http://nakertaja.net/

Vuolijoki, Kajaani

• Asukkaita noin 2100
• Suunnitelmissa: kylän vetovoimaisuuden kehittäminen, työpaikkojen luominen, maaseutuasumisen markkinoiminen, koulun kehittäminen, eri yhteisöjen yhteistyö, pop up -toiminta. Yhteyksiä sekä kasvokkain että virtuaalisesti, myös seuraajat ovat meille arvokkaita. Sykettä taajamaan. Nyt painopisteenä on koulun kehittäminen ja alueen tunnettavuuden lisääminen, myös virtuaalisesti.
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta
Facebook

Pohjavaara, Sotkamo

• Asukkaita noin 250
• Suunnitelmissa: Kylien elivoimaisuuden säilyttäminen, yhdessä tekemisen kehittäminen, nykyaikaisuuden mukaantuominen kylän toimintaan, viestintään panostaminen, koulun toimintojen tukeminen.
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka
http://www.pohjavaaranseutu.fi/
Facebook

Keski-Suomi

Kuusaa-Jokela, Haapajärvi

• Asukkaita: noin 200
• Suunnitelmissa: Kylän toiminta (kerhot, vuokraustoiminta, palvelut jne.) on tarkoitus nostaa aivan uudelle tasolle.
• Teemat: Sote-palvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka
http://www.kuusaa.com/
Facebook

Ruotsala, Kauhava

• Asukkaita noin 750
• Suunnitelmissa: Asumisviihtyisyyden ja -turvallisuuden lisääminen, yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen, kumppanuuksien kehittäminen eri yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Lähiruoka
http://epk.fi/ruotsala/

Luoma-aho, Alajärvi

• Asukkaita 350 ja työpaikkoja 450
• Suunnitelmissa: koulun ja kylätalon kehittämine ja rakentaminen. Kylätalon monipuolisen käytön varmistaminen.
• Teemat: Koulut, Sote-palvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka
http://www.luoma-aho.info/

Alakylä, Kauhava

• Asukkaita noin 500
• Suunnitelmissa: Saada uusia ideoita kylän kehittämiseksi ja kehittämisen rahoittamiseksi. Uusasukashankintaan panostaminen.
• Teemat: Uusasukashankinta, Uudet rahanhankintamenetelmät ja kylän yleinen kehittäminen.
Facebook

Karvala, Lappajärvi

• Suunnitelmissa: Tarttua haasteisiin, joihin liittyvät väen väheneminen ja vanheneminen
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Nuoret, Vanhukset, Uusasukashankinta

Rikkavesi, Outokumpu

• Asukkaita noin 220
• Suunnitelmissa: yhteyksien ja liikkumisen kehittäminen, digiyhteyksien parantaminen
• Teemat: liikennepalvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset
http://www.rikkaranta.fi/
Facebook

Venesjärvi, Kankaanpää

• Asukkaita noin 500
• Suunnitelmissa: parantaa viestintää, houkutella uusia asukkaita (etenkin lapsiperheitä), parantaa liikenneturvallisuutta, saattaa yhteen eri sukupolvia. Ratkaisuja etsitään erityisesti digitaalisista palveluista ja siksi halutaan myös parantaa kyläläisten digiosaamista.
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta
http://www.venesjarvi.fi/
Facebook

Killinkoski, Virrat

• Asukkaita noin 300
• Suunnitelmissa: palvelujen saatavuuden parantaminen (kauppa, matkailu jne.)
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Vanhukset
http://www.killinkoski.fi/ www.visitkillinkoski.fi
Facebook

Murole, Ruovesi

• Noin 300 asukasta
• Suunnitelmiassa: Kylälle ollaan hankkimassa valokuitukaapelia ja siihen liittyen toimintavarmaa sähköverkkoa maakaapelin muodossa. Samoin vanhusten aktiivisuutta ja elinoloja halutaan parantaa yhteistyön kautta.
• Teemat: Liikennepalvelut, Terveyspalvelut, Nuoret, Vanhukset, Lähiruoka
http://www.murole.fi/

Talviainen, Orivesi

• Asukkaita noin 110
• Suunnitelmissa: palveluiden kehittäminen, kesäasukkaiden osallistaminen, uusien asukkaiden houkutteleminen valokaapeliyhteydellä varustetuille tonteille.
• Teemat: Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Uusasukashankinta, Lähiruoka
www.talviainen.fi

Raudanmaa, Kangasala

• Asukkaita noin 600
• Suunnitelmissa: Nostaa kylän sosiaalista älykkyyttä ja vaikuttamistaitoja sekä vahvistaa kylän omaa brändiä. Valokuitu mahdollistaa uusien yritysten syntymistä ja olemme ajatelleet paikallisten yrittäjien kesken perustaa yrityshautomon.
• Teemat: Koulut, Sote-palvelut, Vanhukset, Yritysten kehittäminen
http://www.raudanmaa.com/

Luopioinen, Pälkäne

• Asukkaita noin 800.
• Suunnitelmissa: Vapaa-ajan asukkaisen aktivoiminen kylän kehittämiseen, hyvinvoinnin lisääminen, erilaisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen, yritystoiminnan kehittäminen omista lähtökohdista, asukkaiden osallistaminen, yhteistyön lisääminen.
• Teemat: Liikennepalvelut, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta
http://www.kukkialle.fi, http://pollokartano.fi/

Pihlajavesi, Keuruu

• Asukkaita hieman yli 400
• Suunnitelmat: Varautua tulevaisuuteen miettimällä yhdessä, millainen on älykäs kylä ja mikä on digitalisaation rooli siinä. Varaudutaan ottamaan käyttöön tulevaisuuden teknologiaa, luodaan verkostoja ihmisten välille, kehitetään opiskelumateriaalia keskeisistä aihealueista.
• Teemat: Koulut, Sote-palvelut, Vanhukset, Yritysten kehittäminen
http://pihlajavesi.fi/
Facebook

Syvälahti, Äänekoski

• Asukkaita noin 200
• Suunnitelmissa: kylän maaston erinomainen hyödyntäminen (mm. Mörköpolku ja sen tapahtumat), houkuttelevien tapahtumien kehittäminen, 10-vuotissuunnitelman tekeminen, asukkaiden osaamisen hyödyntäminen.
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka

Mämmenkylä, Äänekoski

• Asukkaita yli 700
• Suunnitelmissa: Toiveena on saada kylään oma koulu lakkautetun vanhan koulun tilalle. Metsäpirtti -kylätalon toimintakautta halutaan laajentaa kesän ulkopuolellekin. Lähipalveluita halutaan lisää, luonnon monimuotoisuutta halutaan entistä paremmin hyödyntää sekä virkistys- että elinkeinojen käyttöön. Kyläsuunnitelma päivitetään.
• Teemat: Koulut, Sote-palvelut, Nuoret, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka
mammenkyla.com
• Facebook ryhmä ja sivu

Pohjoisen Korpilahden kylät, Korpilahti

• Suunnitelmissa: Ikäihmiset halutaan pitää kylissä, lähellä ja osana kylän elämää tarjoamalla heille mieluisan elinympäristön tutussa ympäristössä sekä tarpeellisia palveluita.
• Teemat Koulut, Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka
https://www.pokokorpilahti.fi

Soinilansalmi, Leppävirta

• Asukkaita noin 110
• Suunnitelmissa: paremmat mahdollisuudet uusille asukkaille muuttaa kylään (nyt maapoliittien ohjelma rajoittaa), tiestön parantaminen
• Teemat: Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka
www.soinilansalmi.net

Hokka, Kangasniemi

• Asukkaita noin 500
• Suunnitelmissa: Loma-asukkaiden aktivointi ja loma-asuntojen kunnossapito sekä muuttaminen ympärivuotiseen käyttöön. Väen vähenemisen pysäyttäminen ja asukasmäärän kasvattaminen. Tällä hetkellä suunnitelmissa omat talo- ja mökkimessut, mökkitohtorin neuvontakäynnit loma-asunnoilla ja etätyön markkinointi.
www.hehkuvahokka.fi
Facebook

Kerisalo, Joroinen

• Suunnitelmissa: Pohdinnassa kyläläisten kanssa: vaikka 200 työpaikkaa kylälle .
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat

Kuivaspää, Lempäälä

• Asukkaita noin 250
• Suunnitelmissa: Ison kaupungin läheisen maaseudun haasteiden taklaaminen etenkin maankäytön osalta. Miten yhdistetään hyvä sijaintai ja palvelut sekä maaseutumiljöön kunnioittaminen? Kylän tulevaisuuskuvan rakentaminen.
• Teemat: Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat
Facebook

Etelä-Suomi

Vähikkälä, Janakkala

• Asukkaita 450
• Suunnitelmissa: lähipalvelukeskuksen perustaminen – suunnitelmat on jo valmiina!
• Teemat: Koulut, Liikennepalvelut, Sote-palvelut, Nuoret, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Uusasukashankinta, Lähiruoka
Facebook

Märynummi, Salo

• Asukkaita yli 1000
• Suunnitelmissa: Kehittää kylästä houkutteleva asuinpaikka etenkin lapsiperheille. Tämä tapahtuisi palveluita kehittämällä: koulu, päiväkoti, tontteja, liikuntakohteita… Kylään halutaan myös uusia yrittäjiä ja osallistaa asukkaita entistä enemmän.
• Teemat: Koulut, Nuoret, Maahanmuuttajat / Uudet asukkaat, Uusasukashankinta
http://www.marynummi.net/
Facebook

Röölä, Naantali

• Asukkaita noin 100
• Suunnitelmissa: Saaristoreitin varrella olevan kylän pitäminen siistinä ja turvallisena ja eloisana. Kyläläisten osallistaminen. Kaunis kylä hakee YK:n maailmanperintökohteeksi.
• Teemat: Liikennepalvelut, Nuoret, Vanhukset, Yritysten kehittäminen, Lähiruoka. Alueen vanhat asukkaat, jotka ovat palanneet juurilleen sekä mökkiläiset ja matkailijat.
www.roola.fi

Sydänmaa, Säkylä

• Asukkaita noin 200
• Suunnitelmissa: Laajapohjainen verkostoituminen ja yhteistyö lähiseudun toimijoiden kanssa
www.sydanmaa.net

Täältä löydät kylät kartalla!

Muokkauspäivämäärä: 12.11.2020