Älykkäät kylät

Älykkyys ei ole yksinkertainen eikä ainakaan pieni termi. Älykkyys tarkoittaa esimerkiksi kykyä oppia uutta ja soveltaa oppimaansa ongelmien ratkaisuun. Älykkäisiin kyliin panostetaan nyt Euroopan unionissa laajasti - tule mukaan oppimaan lisää!

EU:n toimet älykkäille kylille on Euroopan komission huhtikuussa 2017 käynnistämä aloite, jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja halutaan huomioida digitalisaatiota edistävien investointien, saavutettavuuden ja osaamisen tukeminen. Aloitteessa kannustetaan löytämään aivan uusia ja keskenään risteäviä polkuja maaseudun kehittämisen, aluekehityksen, tutkimuksen, liikenteen, energian ja digitaalisen politiikan sekä eri rahastojen aloilla.

Älykkäillä kylillä tarkoitetaan maaseutualuiden yhteisöjä, jotka hyödyntävät innovatiivisia ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittääkseen omaa resilienssiään (ns. muutoskestävyyttä). Älykkäät kylät kehittävät toimintaansa osallistavasti ja hyödyntävät erityisesti digitaalisia ratkaisuja pyrkiessään parantamaan oman alueensa taloudellista, sosiaalista ja ympäristön tilaa. Älykkäät kylät tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa maaseutualueilla ja kaupungeissa. Tutustu älykkäiden kylien määritelmään täällä.

Mistä älykkäissä kylissä on kyse? Kurkkaa video alla!Suomi on tarttunut haasteeseen monella tavalla. Suomen älykkäin kylä -kilpailu polkaistiin käyntiin kesällä 2018, ja se sai päätöksensä virtuaalisessa palkintojenjakotilaisuudessa lokakuussa 2020. Kainuussa sijaitseva Vuolijoen kylä palkittiin Suomen älykkäimpänä kylänä. Lue lisää kilpailusta, kisakylistä ja Vuolijoella järjestetystä innovaatioleiristä täältä.

Suomen älykkäin kylä -kilpailun lisäksi vuosien 2019-2020 aikana toimi Suomen maaseutuverkoston Älykkäät kylät -työryhmä. Työryhmän tavoitteena oli kannustaa kyliä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia elin- ja vetovoimaisuutensa edistämiseksi. Työryhmää koordinoi Sami Tantarimaki Turun yliopiston Brahea-keskuksesta. Lue lisää työryhmän toiminnasta täältä.

Kansallisen toiminnan lisäksi Suomen maaseutuverkoston edustajat ovat osallistuneet innokkaasti kansainväliseen älykkäisiin kyliin liittyvään toimintaan, muun muassa Euroopan maaseutuverkoston Smart Village -työryhmään sekä Smart Rural 21 -hankkeeseen.

Muokkauspäivämäärä: 25.2.2022