Kymmenen maatalouden innovaatioideaa jatkoon maaseudun innovaatioryhmien haussa

Maaseudun innovaatioryhmien, eli tuttavallisemmin EIP-ryhmien, ideahakuun jätettiin tammikuun lopussa yhteensä 32 hankeideaa. Varsinaiselle hakukierrokselle näistä ideoista valittiin kymmenen kappaletta.

Kymmenen valittua ideaa voivat osallistua varsinaiselle hakukierrokselle, joka päättyy 31.5.2019. Hakukierroksen parhaat hakemukset valitaan rahoitettavaksi.

 EIP – innovaatioita maatalouteen

Maaseudun innovaatioryhmä -hankkeessa maatalous- tai metsätalousalan yrittäjät ja asiantuntijat ratkaisevat yhdessä ongelman tai kehittävät ratkaisun, joka onnistuessaan voi parantaa alkutuotannon kannattavuutta ja tehokkuutta. Merkittävänä osana ryhmän toimintaa on laaja-alainen viestintä toiminnasta ja sen tuloksista, niin että kaikki kiinnostuneet voivat ottaa uuden ratkaisun käyttöönsä.

Ideahaussa tärkeää oli esittää konkreettinen tarve tai ongelma, johon hankkeen aikana ratkaistaan EIP-ryhmän yhteistyönä. Oleellista oli myös, että viljelijät ja/tai metsänomistajat ovat mukana hankkeen toteuttamisessa.

Varsinaiselle hakukierrokselle valitut EIP-ideat:

 • Ekologiset kompensaatiot - uusia mahdollisuuksia maa- ja metsätalousyrittäjille

         Suomen metsäkeskus

 • Vasikkatilat kuntoon

        Savonia ammattikorkeakoulu

 • Tuorehakekonsepti maatilan lämpölaitosmittakaavassa

          Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 • Ravinteiden talteenotto maatalouden rehevöittämissä luonnonvesissä

         Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK

 • Mansikanpoimintakoneen kehittäminen

         Luonnonvarakeskus LUKE

 • Optimoidulla tekovalotuksella lisää kannattavuutta kasvihuonetuotantoon (OpTeKa)

         Luonnonvarakeskus LUKE

 • Hyvää karjalle: laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä

         Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus

 •  TEHOKETJU - Nurmen korjuun ja viljelyn tehostus sadon määrän ja laadun kartoituksella ja kasvustosta

          Luonnonvarakeskus LUKE

 • DigiTomkku: Big data -testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon

          Österbottens Svenska Producentförbund ÖSP

 • Hiiltä maahan sitova viljelytekniikka

         Biowide

Lisätietoja:

 • Leena Anttila, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 240, etunimi.sukunimi@mmm.fi