Lapin verkostopäivillä innostuttiin, ideoitiin ja verkostoiduttiin ​​​​

Lapin verkostopäivä

Draivia biotalouteen -verkostotapahtuma kokosi Leville 3.-4.2.2016 noin 130 lappilaista toimijaa, joukossa niin yrittäjiä, kehittäjiä, tutkijoita kuin rahoittajia.

Tilaisuuden tavoitteena oli edistää yritysten ja toimijoiden keskinäistä verkostoitumista ja ideoida biotalouden mahdollisuuksia ja tulevia kehittämisideoita.

Innostusta ja eväitä ideointiin olivat tarjoilemassa Green Growth -ohjelman päällikkö Jyri Arponen Tekesiltä ja pitkän linjan kehittömistyön ammattilainen Petri Rajaniemi Future Works Oy:ltä.

Jyri Arponen kertoi puheenvuorossaan biotaloudesta ja kiertotaloudesta ja siitä kuinka ne limittyvät yhteen. Kiertotalous on yksinkertaisuudessaan materiaalien uudelleenkäyttöä ja prosessien tehokkuutta, ettei ylijäämää tai hukkaa synny.
– Biopuoli on ollut vahvaa jo nyt ja kun se yhdistetään kiertotalouteen sieltä syntyykin ihan uudentyyppistä liiketoimintaa tai uusia palveluja, innosti Arponen.

Petri Rajaniemi ravisteli perinteisiä ajatuskaavoja tuomalla hersyvin esimerkein esiin maailmaa ennen ja nyt ja tarjoili yleisölle reseptejä ajattelutavan muutokseen: Ajattelu muuttuu vain kyseenalaistamalla vanhat totuudet.

Verkostopäivät täysi sali

Draivia biotalouteen -verkostopäivät innostivat toimijoita mukaan salin täydeltä.

Yhteistyössä on voimaa!

Innostavien luentojen jälkeen osallistujat pääsivät ideoimaan biotalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Työskentely huipentui ideakilpailuun, jossa parhaat ideat esiteltiin elinkeinoelämän toimijoista koostuvalle karhunpesän tuomaristolle.

Verkostopäivät työryhmä

Osallistujat ideoivat innolla biotalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Verkostopäivät idean esittely

Ideakilpailu huipentui tuotoksien esittelyyn karhunpesän tuomaristolle, jossa ideoita arvioivat Antti Kuivalainen (Forest of Lapland Oy), Jyri Arponen (Tekes), Niina Pietikäinen (Harriniva Oy) ja Petri Rajaniemi (Future Works Oy).

Ideakilpailun voitti kolmen naisen, Lapin ammattiopiston luonnontuotealan opettaja Anu Tossavaisen, Lapin matkailuopiston opettaja Riitta Jarvan ja Kolarin kunnan elinkeinojohtaja Johanna Koivumaan, muodostama tiimi. He ideoivat safariyrityksiin lappilaisesta villiruoasta tehtyä safarisnackia, johon on liitettävissä myös tarinallisuutta.

Tuomaristo kehui ideaa ja kannusti kehittämään tuotetta laajempaan kuin safarikäyttöön. Tuomaristossa mukana ollut Harriniva Oy:n Niina Pietikäinen oli valmis ostamaan tuotteen yritykseensä.

– Ideaa aletaan kehittämään eteenpäin hankkeessa, kertoo Anu Tossavainen muutama päivä tilaisuuden jälkeen. – Hyviä toimintamalleja on ja valmiita verkostoja, safaripuolelle verkostoja pitää kehittää.

Verkostopäivät - ideakilpailun voittajat

Voitokkaan villiruokaa Lapista -idean äidit: vasemmalta lukien Riitta Jarva, Johanna Koivumaa ja Anu Tossavainen

Ideakilpailun voittajan lisäksi päivien aikana syntyi myös paljon muita hyviä ideoita. Asiantuntijaraadilta erityismaininnan saivat kaksi ideaa: Lapperience -sovellus, josta matkailija voi ostaa aitoja lappilaisia elämyksiä tarjoavia palveluita paikallisilta yksityishenkilöiltä tai pienyrittäjiltä. Smart farmari -ideassa on kysymys älykkäästä jakelukanavasta, jossa viljelijä ja raaka-aineen tarvitsija kohtaavat.

Paljon tuttuja, mutta myös uusia kontakteja

Makulihan perustaja Meeri Ali-Lekkala osallistui verkostopäiville luodakseen verkostoja tuotekehitystä varten lappilaisten raaka-aineiden tuottajiin ja jalostajiin. Hän on tyytyväinen päivien antiin.

– Osallistuin ensimmäiseen päivään ja sain sen aikana luotua paljon uusia kontakteja. Päivillä oli todella hyvä ja innostava ilmapiiri.

Anu Tossavainen Lapin ammattiopistolta toivoi, että tällaisia tilaisuuksia järjestettäisiin jatkossakin toimialoittain esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. Näin pysyttäisiin tietoisina toisten tekemisistä ja voitaisiin vaihtaa tietoa ja kokemuksia.

Verkostopäivillä oli kaiken kaikkiaan hyvä tekemisen meininki ja tilaisuus oli hyvä lähtölaukaus biotalouden kehittämiselle Lapissa.

Verkostopäivät olivat osa valtakunnallista verkostopäivien sarjaa. Lapin verkostopäivien järjestämisestä vastasi Lapin ELY-keskus yhteistyössä Leader-ryhmien, Lapin liiton, ProAgria Lapin, luonnonvarakeskuksen kanssa. Tilaisuuden vetäjinä toimivat asiantuntijat konsulttitoimisto MDI:ltä.

Tapahtumasta jäi hyvän tuntuma myös maaseutuverkostopalveluiden johtajalle, tapahtumakonkari Teemu Hauhialle. Hänen mukaansa merkille pantavaa tapahtumassa oli sen innostava ilmapiiri ja osallistujien asenne: ideat on todella tarkoitus panna toimeen.
–Tällainen onnistunut tapahtuma ja innostava ilmapiiri varmasti poikivat vielä vastaavalla konseptilla järjestettäviä tilaisuuksia, koska näin järjestettynä alueverkostopäivistä saadaan myös osallistujille aktiivinen tapahtuma, Hauhia summaa.

Tilaisuuden materiaalit tulevat löytymään tapahtumasivulta.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020
Teksti: Tanja Ylitalo
Kuvat: Tanja Ylitalo, Inka Ahonen