Työllisyys ja elinkeinot

Yritysrahoitus kirittää kasvuhakuisia ja uudistumishaluisia yrityksiä

Maaseudun yritysrahoitus vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta monipuolistamalla ja uudistamalla yrittäjyyttä. Rahoituksella on huomattava vaikutus maaseutualueiden pienten ja keskisuurten yritysten uudistumiselle ja kilpailukyvylle sekä työllisyydelle.

Rahoitus auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa

Tyypillisiä tuensaajia ovat esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, matkailuun ja elintarvikkeiden jalostukseen liittyvät maaseudulla toimivat yritykset. Tuensaajien joukossa on kasvuhakuisia, merkittäviä työllistäjiä ja kansainvälisille markkinoille suuntaavia, innovatiivisinakin palkittuja pk-yrityksiä. Muun muassa Kyrö Distillery ja Kinnusen mylly ovat investoineet ja kehittäneet toimintaansa maaseutuohjelman yritysrahoituksella.

200 miljoonan euron tuella saatiin aikaan 800 miljoonan euron investoinnit

Vuodesta 2014 lähtien noin 200 miljoonan euron yritystuen kannustamana pk-yritykset ovat panostaneet investointeihinsa 600 miljoonaa euroa yksityistä rahoitusta. Verrattain pienikin tuki on saanut kasvuhakuisia yrityksiä investoimaan. Ilman maaseudun yritystukea suurin osa näistä tehdyistä investoinneista olisi todennäköisesti jäänyt toteutumatta.

Maaseutuohjelman rahoitusta myönnetään vain elinvoimaisille yrityksille. Maaseutuohjelman tukia saaneet yritykset ovatkin selvinneet talouden notkahduksista verrokkeja paremmin.

Kasvavat ja kehittyvät yritykset tuovat mukanaan myös työpaikkoja

Vuosina 2007–2014 maaseutuohjelman rahoitus myötävaikutti noin 6 500 uuden työpaikan syntymiseen. Nyt meneillään olevalla ohjelmakaudella on yritystukien avulla jo tähän mennessä syntynyt maaseutuyrityksiin yli 2000 uutta työpaikkaa.

Noin 40 prosenttia Suomen yrityksistä sijaitsee maaseudulla. Palveluala on suurin työllistäjä, ja palveluyritysten käyttäjinä ovat niin vakituiset kuin vapaa-ajan asukkaat ja maaseudulla pistäytyjät.