Koulutus ja tiedotus

Tässä voit tutustua tiivistetysti tiedonvälitykseen ja koulutukseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksiin. Toimenpiteiden tarkemmat kuvaukset ovat sivun oikeassa laidassa.

Tuki ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen

Maaseutuohjelman toimenpiteellä tuki ammatilliseen koulutukseen ja tiedonvälitykseen toteutetaan koulutushankkeita, jotka parantavat yrittäjien ammattitaitoa. Osaaminen auttaa uudistumaan ja vahvistaa kilpailukykyä.

Tavoitteena on lisätä osaamista muun muassa yritysten johtamisessa, kehittämisessä ja markkinoinnissa. Lisäksi vahvistetaan tietopohjaa ympäristöön, vesienhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä ja oman ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä. Koulutushankkeilla helpotetaan tieteellisen tiedon ja innovaatioiden saamista käyttöön.

Toteutettavat hankkeet koostuvat opiskelijaryhmille tarjottavasta koulutuksesta. Koulutusta voidaan toteuttaa perinteisten koulutuskurssien lisäksi esimerkiksi verkkokoulutuksena, työpajoina, valmennuksena, esittelyinä tai demonstraationa sekä enintään päivän kestävinä tila- ja yritysvierailuina.

Toimenpiteen kohderyhmänä ovat

  • maa- ja metsätalousalalla toimivat henkilöt ja yrittäjät
  • elintarvikealoilla toimivat henkilöt ja pk-yritykset
  • maaseutualueilla toimivat pienyritykset ja yhdistykset
  • maaseudun asukkaat

Tiedonvälitys

Panostamalla tiedonvälitykseen lisätään viljelijöiden ja muiden maaseudun yrittäjien osaamista. Muun muassa ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä sekä energiansäästökeinoissa uusin tieto päivittyy nopeasti. Tiedonvälityshankkeena voidaan tukea toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista tavoista parantaa liiketoimintaa. 

Tietoa jakamalla kiritetään vanhojen toimintamallien uudistamista. Innovatiivisia ratkaisuja kaivataan liittyen esimerkiksi maaseudun palveluihin, digitalisaatioon, vesienhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Tiedonvälitykseen saatavissa olevalla rahoituksella helpotetaan tieteellisen tiedon, innovaatioiden ja muun osaamisen saamista käyttöön.

Tiedonvälitystoimien kohderyhmänä ovat

  • maa- ja metsätaloudessa sekä elintarvikealoilla toimivat
  • maaseutualueilla toimivat pienyritykset
  • yhdistykset
  • maaseudun asukkaat