Koulutus ja tiedotus

Koulutus vahvistaa maaseudun yrittäjien osaamista.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavat koulutus- ja tiedotushankkeet parantavat yrittäjien osaamista ja levittävät uusinta tietoa käytännön toimijoiden käytettäväksi.

Vuosina 2015–2019 on maaseutuohjelman hankkeissa on koulutettu lähes 34 000 henkilöä, joista 58 % on viljelijöitä tai maataloustuotteita jalostavia tai myyviä pk-yrittäjiä. Toiseksi suurin koulutuksiin osallistunut ryhmä ovat metsäyrittäjät ja muut metsäalan toimijat, joita on osallistunut koulutuksiin lähes 7900 henkilöä eli 23 % koulutusten osallistujista. Lisäksi koulutuksiin on osallistunut muita maaseudun mikro- tai pienyrittäjiä sekä asukkaita.

Koulutushankkeet parantavat yrittäjien osaamista mm. yrityksen johtamiseen, markkinointiin, ympäristönhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyen. Esimerkiksi viljelijöitä on koulutettu ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä uusiutuvan energian käytöstä.

Uusi osaaminen parantaa maatilojen ja muiden yritysten kilpailukykyä ja luo edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle. Maatilat ja muut yritykset voivat koulutuksen myötä ottaa käyttöön uusimpia, tehokkaampia menetelmiä. Uudet tiedot ja taidot luovat pohjaa myös innovaatioiden syntymiselle.

Leader-ryhmien kautta rahoitetut koulutus- ja tiedotushankkeet puolestaan lisäävät myös kolmannen sektorin toimijoiden ja maaseudun asukkaiden osaamista. Näissä hankkeissa on viestitty muun muassa maaseudun turvallisuuskysymyksistä, paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksista sekä tietotekniikan hyödyntämisestä.

Muokkauspäivämäärä: 11.11.2020