Maatilojen neuvonta

Maatiloille suunnattu neuvonta on suosittua. Neuvo 2020 -neuvontaa on käyttänyt jo yli 16 000 tilaa, mikä on noin kolmasosa toimivista maatiloista.

Monella tilalla käyntejä on ollut useampia, joten yhteensä neuvontakäyntejä tehty on jo yli 46 000.

Neuvonta on viljelijälle edullista, sillä viljelijä maksaa Neuvo 2020 -palvelusta vain arvonlisäveron. Tila voi hyödyntää neuvontaa 7 000 euron edestä vuosina 2014–2020.
Suosituimpia neuvontaosioita ovat ympäristötoimien neuvonta, eläinten hyvinvointi, eläinten terveydenhuolto, viherryttäminen ja luomu.

Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt kolmivaiheisena toteutettavan väliarvioinnin neuvonnan toimivuudesta. Arvioinnin tulokset osoittivat, että neuvontaa käyttäneet tilat olivat siihen erittäin tyytyväisiä. 90 % neuvontaa saaneista tiloista oli tyytyväisiä neuvonnan laatuun. Viljelijät kokevat saaneensa neuvontakäynneistä merkittävää hyötyä. Neuvonta tuo uusien tietojen kautta varmuutta ja jaksamista viljelijälle.

Tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä, mutta tutkimuksen mukaan viljelijät kokevat, että neuvonta on tuonut henkistä tukea päätöksille ja konkreettisia käytännön vinkkejä työhön. Jaksaminen on helpottunut kun asioita on voinut käydä läpi asiantuntijan kanssa.

Suosituinta on ollut ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvointiin liittyvä neuvonta. Viljelijät ovat tilanneet neuvontaa runsaasti myös maatilojen nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Neuvontaa on annettu myös liittyen eläinten terveyteen, kasvinsuojeluasioihin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin.