Maatilojen neuvonta

Viljelijät ovat hyödyntäneet aktiivisesti EU:n maaseuturahastosta rahoitettavaa neuvontaa maatilansa kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi tai osaamisensa kehittämiseksi esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöasioissa. Viimeisten viiden vuoden aikana noin 40 % maatiloista (20 358 tilaa) on hyödyntänyt neuvontaa.

Viiden viime vuoden aikana on tehty yli 80 000 neuvontakäyntiä maatiloille. Neuvontakäyntejä on tehty eniten alueilla, joilla on paljon maatiloja: Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Neuvonta on viljelijälle edullista, sillä viljelijä maksaa Neuvo 2020 -palvelusta vain arvonlisäveron. Tila voi hyödyntää neuvontaa 15 000 euron edestä vuosina 2014–2022.

Maa- ja metsätalousministeriön teettämän arvioinnin tulokset osoittivat, että neuvontaa käyttäneet tilat olivat siihen erittäin tyytyväisiä. 90 % neuvontaa saaneista tiloista oli tyytyväisiä neuvonnan laatuun. Viljelijät kokevat saaneensa neuvontakäynneistä merkittävää hyötyä. Neuvonta tuo uusien tietojen kautta varmuutta ja jaksamista viljelijälle.

Tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä, mutta tutkimuksen mukaan viljelijät kokevat, että neuvonta on tuonut henkistä tukea päätöksille ja konkreettisia käytännön vinkkejä työhön. Jaksaminen on helpottunut kun asioita on voinut käydä läpi asiantuntijan kanssa.

Suosituinta on ollut ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvointiin liittyvä neuvonta. Viljelijät ovat tilanneet neuvontaa runsaasti myös maatilojen nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Neuvontaa on annettu myös liittyen eläinten terveyteen, kasvinsuojeluasioihin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin.

Muokkauspäivämäärä: 23.3.2021