Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus mahdollistaa viljelyn pohjoisissa olosuhteissa

Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa. Samoilla leveysasteilla sijaitsevat muun muassa Alaska, Grönlannin eteläkärki ja Siperia. Maataloustuotannon säilymisen kannalta luonnonhaittakorvauksen merkitys on erittäin suuri. Sen avulla tasoitetaan tulotasoeroa epäsuotuisten ja suotuisten alueiden viljelijöiden välillä.

Luonnonhaittakorvaus on merkittävä kannattavuuden parantaja suomalaisilla maatiloilla. Kannattavuus on elinehto sille, että maatiloille saadaan jatkajia. Kannattava maatalous mahdollistaa elinvoimaisten maatilojen säilymisen ja tätä kautta maaseudun työllisyyden ylläpitämisen sekä maaseutualueiden taloudellisen kehityksen. Maatalous puolestaan ylläpitää paitsi kotimaista ruuantuotantoa, myös avoimia maaseutumaisemia ja luonnon monimuotoisuutta.

Vasta kun maatalous on taloudellisesti kannattavaa ja tilalla on tulevaisuutta, viljelijät pystyvät hyödyntämään muita maaseudun kehittämistoimenpiteitä, investoimaan ja panostamaan ympäristötoimenpiteisiin.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020