Hyvinvointi

Kukapa ei olisi hankkeeseen törmännyt! Hanke on sanana aliarvostettu, sillä ne ovat usein väyliä tarvittaville arkipäivän parannuksille omassa elinpiirissä. Hyvien hankkeiden tulokset jäävät elämään pitkän sen päättymisen jälkeen. Niillä saadaan luotua pysyvää yhteistyötä, osaamista ja palveluja.

Vuosina 2007–2013 parantuneista palveluista hyötyi kolme miljoonaa ihmistä. Näinä vuosina maaseutuohjelma rahoitti 16 500 hanketta. Niiden kautta ihmisiä on saatu mukaan vaikuttamaan siihen, mitä omassa ympäristössä tapahtuu. Ne ovat lisänneet sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä. Hanketuella on kohennettu kylien yleisilmettä ja tuotu vapaa-ajanviettomahdollisuuksia kylille.

Lukuisat järjestetyt tapahtumat ovat olleet omiaan lisäämään paikkakuntalaisten yhteistyötä. Monista paikallisista ideoista on poikinut suuria ilmiöitä, jotka ovat nostaneet maaseutupaikkakunnat maailman maineeseenkin. Tiesitkö esimerkiksi, että Eukonkannon MM-kisojen taustalla on maaseutuohjelman tukea? Pienillä avauksilla on ollut aluetaloudellisesti merkittäviäkin vaikutuksia.

Yrittäjät ovat hyötyneet mahdollisuudesta kouluttautua ja lisätä oman alansa tuntemusta. Osaava yrittäjä lisää ympäristönsä elinvoimaa työllistämällä myös muita. 29 000 maa- ja metsätalouden alalla toimivaa suoritti jonkin koulutuksen ohjelman tuella vuosina 2007–2013. Yritys- ja hanketoiminnan avulla luotiin vuoden 2015 loppuun mennessä 8 000 uutta työpaikkaa.

Jotta palvelut ja elinkeinot voivat kehittyä, tarvitaan toimiva ja nopea laajakaistayhteys.